Αύξηση των αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα

Αυξημένες σε ποσοστό 15% είναι οι αιτήσεις ασύλου για την Ελλάδα το 2017 σε σχέση με το 2016, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Asylum Information Database (AIDA) Report on Greece 2017, που παρουσιάστηκε σήμερα από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες

Συνολικά οι αιτήσεις ασύλου ανήλθαν σε 58.661. Μάλιστα οι αιτήσεις που προέρχονται από την Ελλάδα αγγίζουν το 8,5% των συνολικών αιτήσεων στην ΕΕ, ποσοστό που την αναδεικνύει σε χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων ασύλου από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Παρ' όλα αυτά οι αιτήσεις που εκκρεμούν είναι 36.340. Το μεγαλύτερο ποσοστό αιτήσεων ασύλου για την Ελλάδα προέρχεται από Σύρους πρόσφυγες, καθώς υπολογίζεται περίπου στο 28%. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι 1 στις 3 αιτήσεις εκκρεμεί πάνω από 6 μήνες, ενώ συνολικά 4.000 αιτήσεις εκκρεμούν πάνω από 1 χρόνο. Ο μέσος όρος ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τις αιτήσεις ασύλου υπολογίζεται μέσα στο 2017 σε 6 μήνες. «Οι καθυστερήσεις σηματοδοτούν και μία σημαντική πίεση στο σύστημα υποδοχής, καθώς παραμένουν στις δομές υποδοχής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που μειώνει τη δυνατότητα εισόδου νέων ανθρώπων στις δομές», σημείωσε το μέλος της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΣΠ, Αλέξανδρος Κωνσταντίνου, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της έκθεσης. Μέχρι το τέλος του 2017 η Υπηρεσία Ασύλου λειτουργούσε σε 22 μέρη σε όλη την Ελλάδα.

Οι θετικές αποφάσεις των αιτούντων άσυλο ανήλθαν σε 46%, ενώ για τα ασυνόδευτα ανήλικα τα αιτήματα έχουν χαμηλότερο ποσοστό αναγνώρισης που ανέρχεται στο 27,5%.

Σημειώνεται επίσης ότι μέχρι την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου 2 στα 3 παιδιά που βρίσκονταν στην Ελλάδα, ήταν εκτός δομών φιλοξενίας. Ακόμη, διαπιστώθηκαν σοβαρά εμπόδια στο δικαίωμα των οικογενειακών επανενώσεων καθώς το 2017, 245 αιτήσεις για οικογενειακή επανένωση υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου, ενώ 17 στη Διεύθυνση Αλλοδαπών της ΕΛΑΣ, οι οποίες ωστόσο όλες απορρίφθηκαν. 

Τέλος, όπως επισημάνθηκε, οι αφίξεις μειώθηκαν σε σχέση με το 2016, καθώς 29.718 άτομα έφτασαν στην Ελλάδα το 2017. Ωστόσο το 2017 είχαμε 5.300 αφίξεις από τον Έβρο, ενώ το 2016 ήταν 3.098. Οι αφίξεις συνεχίζουν να είναι από χώρες που αντιμετωπίζουν ζητήματα ασφάλειας. Περισσότεροι από τους μισούς είναι γυναίκες και παιδιά και το 40% είναι άνδρες.