Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο ιδρύεται και στη Λέσβο

Ένα πάγιο αίτημα των οικογενειών παιδιών με αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες στη Λέσβο , ικανοποιείται με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να λειτουργήσει τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019  Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο .

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Αιγαιού , απόφαση ήδη πήρε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται η έκδοση ΚΥΑ των υπουργείων Παιδείας Οικονομικών και Εργασίας.

Η Λέσβος δε διέθετε  ειδικό επαγγελματικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,  πέραν των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και κατάρτισης ΕΕΕΕΚ που το πτυχίο του είναι ισότιμο με το απολυτήριο του γυμνασίου.Το σχολείο θα λειτουργήσει στην Καλλονή, στο κτίριο του πρώην Γενικού Λυκείου και θα εξυπηρετεί όλο το νησί . Οι ειδικότητες και κατευθύνσεις που θα λειτουργήσουν θα ανακοινωθούν πριν από το καλοκαίρι όταν κληθούν και οι γονείς να κάνουν τις εγγραφές των παιδιών τους. Μετά την υπογραφή της ΚΥΑ ο υπουργείο θα προχωρήσει στο θέμα συγκρότησης λειτουργίας και στελέχωσης του σχολείου με το κατάλληλο προσωπικό.

Οι απόφοιτοι του ειδικού γυμνασίου  θα λαμβάνουν απολυτήριο ισότιμο του Γυμνασίου και όσοι συνεχίζουν και αποφοιτούν από το Λύκειο το απολυτήριο και το πτυχίο τους θα είναι ισοδύναμο των ΕΠΑΛ. Επιπλέον θα τους παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία «τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α΄, Β΄,Γ΄ Δ΄ Γυμνασίου και τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία».
Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης των ΕΕΕΕΚ. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, ii) στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, v) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και vi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων.

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη, χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου, και Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Δ΄ Τάξης δύνανται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, να συνεχίσουν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας».

Οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τη φοίτηση τους (και τα πέντε έτη) έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στη Β’ Τάξη της αντίστοιχης ειδικότητας του ΕΠΑΛ ή στην Α’ Τάξη άλλης ειδικότητας του ΕΠΑΛ (Γενικού ή Ειδικού).

Πηγή ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ