2,1 εκατ. ευρώ για τον πεζόδρομο-ποδηλατόδρομο στην περιφερειακή οδού του Κάστρου Μυτιλήνης

2,1 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  για τον πεζόδρομο-ποδηλατόδρομο στην περιφερειακή του Κάστρου Μυτιλήνης

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, εντάχθηκε στο Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το έργο «Ανάπλαση περιφερειακής πρόσβασης Κάστρου, δημιουργία ήπιας κυκλοφορίας οδού, πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου», προϋπολογισμού 2.145.747 ευρώ.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση της περιφερειακής οδού του Κάστρου Μυτιλήνης από το άγαλμα της Ελευθερίας έως την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων, δενδροφυτεύσεις σε επιλεγμένους χώρους, ενώ θα δημιουργηθούν πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομος και δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Λέσβου και η υλοποίησή του θα γίνει έως τις 30 Ιουνίου του 2020.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε σχετικά:

«Με την ένταξη και αυτού του έργου στο Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λέσβου, ολοκληρώνεται μια σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής του Κάστρου Μυτιλήνης και εξασφαλίζεται για τους πολίτες της Μυτιλήνης χώρος αναψυχής, δημιουργώντας έτσι συνθήκες αναβάθμισης του αστικού ιστού και βελτίωσης της  καθημερινότητάς των πολιτών».