ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ισχύ η Απαγόρευση καύσης στα δάση, στις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις της Λέσβου έως 31-10-2018

Λόγω των κλιματολογικών συνθηκών των τελευταίων μηνών

Ανακοινώνεται  ότι σύμφωνα με την υπ.αριθμ 1/2018 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου απαγορεύεται από 16-4-2018 έως 31-10-2018, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση στα δάση, στις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις της Νήσου Λέσβου και των νομών Χίου και Σάμου.Επιτρέπεται όμως μετά από ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες η καύση γεωργικών υπολειμμάτων αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως αυτή τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει με την 9Α/2005 όμοια(ΦΕΚ Β’ 1554).

Λόγω των κλιματολογικών συνθηκών των τελευταίων μηνών, της έλλειψης βροχοπτώσεων και των συχνών έντονων ανέμων, ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι υψηλός, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε εισέλθει επίσημα στην αντιπυρική περίοδο.

Συνιστάται  συνεπώς στους κατοίκους και επισκέπτες της Νήσου Λέσβου και των νομών Χίου και Σάμου να συμμορφωθούν με την παραπάνω διάταξη προκειμένου να αποφευχθεί πυρκαγιά από αμέλεια. Γενικότερα δε, οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ( www.civilprotection.gr).  που αφορούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο.

Υπενθυμίζεται δε, ότι η πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση ή από αμέλεια επιφέρει ποινικές και αστικές κυρώσεις.