Σιδερένια προστατευτικά κιγκλιδώματα σε δρόμους της Τοπικής Κοινότητας Βατούσας (pics)

από το Δήμο Λέσβου

Στην κατεύθυνση της αισθητικής βελτίωσης και της απρόσκοπτης διέλευσης, υλοποιήθηκε από το Δήμο Λέσβου το έργο της τοποθέτησης καλαίσθητων σιδερένιων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε διάφορους δημοτικούς δρόμους στην Τοπική Κοινότητα Βατούσας.

Με τη σημαντική αυτή παρέμβαση που ήταν αναγκαία εδώ και χρόνια, διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ασφαλής διέλευση των δημοτών αλλά και των επισκεπτών του χωριού.

Αντιμετωπίστηκε έτσι ένα ουσιαστικό πρόβλημα καθημερινότητας των δημοτών, ενώ το έργο θα ολοκληρωθεί με τη βαφή των κιγκλιδωμάτων που έχουν τοποθετηθεί με αντισκωριακό χρώμα που θα ακολουθήσει.