Πρόταση για μείωση των δημοτικών τελών από τον Σ. Γεωργουλα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου

Πρόταση για «μείωση δημοτικών τελών και τελών ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λέσβου»,  κατέθεσε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δημοτικός συνδυασμός «ο άλλος δρόμος»

Πρόταση για «μείωση δημοτικών τελών και τελών ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λέσβου»,  κατέθεσε χθες το μεσημέρι στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δημοτικός συνδυασμός «ο άλλος δρόμος» για  συζήτηση και λήψη απόφασης από το ερχόμενο δημοτικό συμβούλιο. Νωρίτερα ο συνδυασμός παρουσίασε την πρόταση αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα ΜΜΕ.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής Στράτος Γεωργούλας «ως δημοτικό συμβούλιο οφείλουμε να λάβουμε υπόψη της ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και τις συνθήκες φτωχοποίησης τους από τις μνημονιακές πολιτικές. Είναι κρίμα που η παρούσα δημοτική αρχή σιωπά και δεν ακολουθεί αντίστοιχες δημοτικές αρχές στην Ελλάδα.  Αυτό που δεν κάνει ο Δήμαρχος, θα το κάνουμε εμείς.
Προτείνουμε μια ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση του Δήμου Λέσβου με δύο άξονες. Ο πρώτος είναι μέτρα για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες που έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτό το πλαίσιο (α’ κατηγορία) προτείνουμε μέτρα που ήδη έχουν εφαρμοστεί σε άλλους δήμους, ως καλές πρακτικές. Ο δεύτερος άξονας αφορά στο σύνολο του πληθυσμού, στη βάση επιστημονικών μελετών (Συνήγορος του Πολίτη) και δικαστικών αποφάσεων (Συμβούλιο της Επικρατείας) και ουσιαστικά προτείνει τη μείωση στο μισό των δημοτικών τελών για όλους όσους, η δημοτική αρχή δεν τηρεί την αρχή της ανταποδοτικότητας των συγκεκριμένων τελών. »

Αναλυτικά η πρόταση  έχει ως εξής:

Α΄κατηγορία: ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

Πλήρης απαλλαγή δημοτικών τελών

•       Άποροι
•       Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 €.
•       Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € .
•       Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ .
•       Χήρος-Χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο,  με  1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.
•       Μονογονεϊκές οικογένειες των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου –ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.
•       Μακροχρόνια Άνεργα Ζευγάρια ( πάνω από 1 έτος ) οι οποίοι  είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ,  δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€.

Απαλλαγή δημοτικών τελών κατά 50%

•       Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000 €.
•       Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001 έως 30.000 € .
•       Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000€.
•       Μακροχρόνια Άνεργοι( πάνω από 1 έτος ) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ,  δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€.

Β’ κατηγορία: Σύνολο πληθυσμού

•       Μείωση τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από 0,30‰ σε 0,25‰ επί της αντικειμενικής αξίας ακινήτου, όπως το επιτρέπει και η αντίστοιχη νομοθεσία (άρθρο 24, Ν 2130/1993)
Αιτιολόγηση: Το ΤΑΠ στηρίζεται στις αντικειμενικές αξίες του ακινήτου, οι οποίες όμως τα τελευταία χρόνια ουδεμία αντιστοιχία έχουν με τις πραγματικές
•       Δημιουργία δύο συντελεστών δημοτικών τελών για τις οικίες (και για επαγγελματικούς χώρους αντίστοιχα), στη βάση της ανταποδοτικότητας:
1.      100% των υπαρχόντων για όσες οικίες έχουν καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων και δημοτικό φωτισμό.
2.      50%των υπαρχόντων  για όσες οικίες δεν έχουν αντίστοιχη προσφορά υπηρεσίας από το Δήμο

Αιτιολόγηση: Ο Ν. 25/1975 (άρθρο 1 παρ.4) δίνει τη διακριτική ευχέρεια σε κάθε Δήμο να ορίσει μέχρι 7 διαφορετικούς συντελεστές για τα δημοτικά τέλη.

Ο Δήμος Λέσβου έχει ορίσει μόνο δύο διαφορετικούς ανάλογα αν είναι οικία ή επαγγελματικός χώρος. Στην πρόσφατη μελέτη του Συνηγόρου του Πολίτη για τα έσοδα των ΟΤΑ, γίνεται λόγος για κακοδιοίκηση στα δημοτικά τέλη καθώς αυτά είναι ανταποδοτικά αλλά συχνά δεν υπάρχει ανταποδοτική παροχή υπηρεσίας ή αυτή είναι προβληματική (σε αποκομιδή απορριμμάτων και δημοτικό φωτισμό). Το σύστημα που προτείνουμε είναι αναλογικότερο και δικαιότερο, σύμφωνο με αποφάσεις του ΣτΕ (1012/2002) και δίνει και ένα κίνητρο στις αντίστοιχες δημοτικές υπηρεσίες να βελτιώσουν την παροχή αντίστοιχης υπηρεσίας.