ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου: Οι μαθητές των ΕΠΑΛ μπορούν να επιλέξουν το τμήμα του ΠΤΕ στο Παν. Αιγαίου στην Μυτιλήνη για τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση


με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να ανταποκριθεί άμεσα στο δίκαιο αίτημα των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ του νησιού μας, για την ένταξη του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο μηχανογραφικό δελτίο των Πανελλήνιων εξετάσεων για το έτος 2018.Οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το τμήμα  Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας για τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να σπουδάσουν στο τόπο τους και με αυξημένο φέτος το ποσοστό εισακτέων στα ΑΕΙ από 1% σε 5%.

Η ποιοτική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ με την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα μπορούν να ενταχθούν απευθείας στην αγορά εργασίας, με βάση το πτυχίο της ειδικότητάς τους, επιπέδου 4, είτε να επιλέξουν μία από τις τέσσερις επιλογές συνέχισης της κατάρτισής τους:

1. Να φοιτήσουν στο νέο θεσμό του προαιρετικού «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», με το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον σε επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υπό την εποπτεία του σχολείου, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και να αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου 5.

2. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Στα ΤΕΙ με ειδικό ποσοστό θέσεων με κατώτατο όριο το 20% και στα πανεπιστήμια σε ποσοστό επιπλέον θέσεων 5%.

3. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα οργανώσουν τα ΑΕΙ με δωρεάν φοίτηση λαμβάνοντας πτυχίο επιπέδου 5.

4. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ΙΕΚ --με φοίτηση 3 εξαμήνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξαμήνων για την απόκτηση νέας-- και να αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου 5.

Επίσης, στο νησί μας το 1ο ΕΠΑΛ έχει ενταχθεί στο πιλοτικό πρόγραμμα «Μια νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ», ένα από τα 9 σε όλη την Ελλάδα, με πρόσληψη ψυχολόγου, εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, δράσεις βελτίωσης του κλίματος του σχολείου κ.α. Από την επόμενη σχολική χρονιά θα γενικευτεί σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια.

Επιτροπή Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου