Τελευταία παρέμβαση για τον ΦΠΑ- Επιστολές στο Ευρωκοινοβούλιο από το Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Οικονομικού Επιμ.

Την ώρα που άλλοι φορείς στη Λέσβο θεωρούν τελειωμένη υπόθεση την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στα νησιά του προσφυγικού μεταξύ των οποίων και η Λέσβος από την 1η Ιουλίου.


Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου συνεχίζει να αντιστέκεται επιχειρώντας μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις να προκαλέσει τα αντανακλαστικά των ευρωπαϊκών οργάνων ακόμα και την ύστατη ώρα.

Αυτό φαίνεται από την αναφορά του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Παναγιώτη Μπαρούτη, προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, με την ταυτόχρονη ενημέρωση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών για να διαβιβαστεί η αναφορά αρμοδίως και να αναλάβουν και οι ίδιοι τις ευθύνες τους…..

Αναλυτικά οι επιστολές:


     ΠΡΟΣ:    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
                    Πρόεδρο Επιτροπής Αναφορών                                                                                                                
                    c/o PETI Secretariat
                    Rue Wiertz 60 
                    1047 Brussels

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε για τα  ελληνικά νησιά των νομών  Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Κυκλάδων  και  για τα νησιά του Αιγαίου Βόρειες Σποράδες  , Σκύρο, Θάσο, Σαμοθράκη οι συντελεστές ΦΠΑ ήταν μειωμένοι  κατά 30%. Το ειδικό αυτό καθεστώς θεσμοθετήθηκε  με τη  Συνθήκη Προσχώρησης  της Ελλάδας στην ΕΟΚ  το έτος 1981 και διατηρήθηκε  και μετά τη λειτουργία της  Εσωτερικής Αγοράς  με την εφαρμογή της Οδηγίας  92/77/ΕΟΚ και ενσωματώθηκε τελικά στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ (άρθρο 120) που κωδικοποίησε τη σχετική νομοθεσία.

Στις 11 Οκτωβρίου 2017 οι Δήμαρχοι  των  νησιών του Αιγαίου   Σάμου, Χίου, Λέρου, Λέσβου, Κω και Ρόδου  με εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία ζήτησαν από τις Ενωσιακές Αρχές  την αναστολή  κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Δυστυχώς η έκκλησή τους δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση  με αποτέλεσμα  από 1 Ιανουαρίου 2018  οι μειωμένοι αυτοί συντελεστές  να διατηρηθούν  επιπλέον για ένα εξάμηνο  και μόνο  στα νησιά του του Ανατολικού Αιγαίου  Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Λέρο, που πλήττονται σε μεγάλο   βαθμό  από την  προσφυγική-μεταναστευτική κρίση.

Η εξάμηνη παράταση είχε προφανώς ως αιτιολογική βάση  την εκτίμηση  ότι οι προσφυγικές-μεταναστευτικές  πιέσεις  θα αποδυναμωθούν  μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Η εκτίμηση όμως αυτή  δεν δείχνει να επαληθεύεται από την  εξέλιξη των  πραγμάτων δεδομένου ότι  οι  παράτυπες αφίξεις από την γειτονική  χώρα  εξακολουθούν με τον ίδιο αν όχι εντεινόμενο ρυθμό. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία  της Ελληνικής Αστυνομίας  κατά το έτος 2017 εισήλθαν στα νησιά της Περιφέρειά μας   Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία  25113 πρόσφυγες –μετανάστες ενώ για το μήνα Ιανουάριο παρατηρείται  σημαντική αύξηση  από 1006 άτομα το έτος 2017 σε 1428 το έτος 2018, δηλαδή μια αύξηση  της τάξεως του 42%. ( Επισυνάπτεται  και το σχετικό έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας).                                                                                                                     
Επομένως η άποψη  ότι μέχρι το τέλος  του Ιουνίου  2018-  τέλος της  αναστολής κατάργησης – το πρόβλημα θα  πάψει να  υφίσταται δεν ενέχει  στοιχεία ρεαλισμού. Το γεγονός αυτό από μόνο του θα δικαιολογούσε την άμεση παράταση ,σε πρώτη φάση, της ισχύος μειωμένων συντελεστών στα  παραπάνω νησιά  μέχρι το τέλος  προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης.
Επισημαίνεται ότι  η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών  συνδέθηκε  με τα  προγράμματα  οικονομικής στήριξης της Ελλάδας ,τα γνωστά Μνημόνια, με στόχο  τη δημιουργία δημοσιονομικών  πλεονασμάτων. Η αιτιολογική αυτή βάση, σε πλήρη αναντιστοιχία  με τις πρόνοιες  της νησιωτικότητας, είναι εντελώς αβάσιμη δεδομένου ότι  το αναμενόμενο δημοσιονομικό όφελος  από την κατάργηση  των μειωμένων  συντελεστών -όπως  έχουν αποδείξει εμπεριστατωμένες οικονομικές μελέτες- θα είναι  επουσιώδες  και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη των 25 εκατομμυρίων ευρώ.(Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών: Μελέτη –Έκθεση  για το « Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α των νησιών του Αιγαίου», Αθήνα, Νοέμβριος 2017)

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να  σημειώσουμε  τα στοιχεία εκείνα που κάνουν δίκαιο το αίτημά μας  για τη διατήρηση  του ειδικού καθεστώτος  ΦΠΑ στα νησιά μας:
-Για τα νησιά του Αιγαίου το ειδικό  καθεστώς δεν αποτελεί  ευνοϊκή μεταχείριση αλλά αντίθετα αποτελεί ένα δίκαιο αντιστάθμισμα  για τα προβλήματα που απορρέουν από τη νησιωτικότητα. Εξάλλου σας είναι γνωστό ότι ειδικό καθεστώς  ΦΠΑ με μειωμένους συντελεστές ισχύει και σε μια σειρά άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
-Το ειδικό καθεστώς των νησιών του Αιγαίου  παραχωρήθηκε γιατί:
 α- αποτελεί ένα αξιόλογο αντιστάθμισμα  απέναντι στα μειονεκτήματα που συνδέονται με την εδαφική ασυνέχεια.
β.-υπάρχουν μικρές  και ευαίσθητες οικονομίες κλίμακας
γ.-υπάρχει μεγάλο  κόστος μεταφοράς  προσώπων  και προϊόντων
δ.-ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του  τουριστικού προϊόντος των νησιών που αποτελεί και  την κύρια  οικονομική δραστηριότητα τους.
ε.-αποτελεί  μέτρο δικαιοσύνης δεδομένου ότι  οι νησιωτικές κοινωνίες λόγω  του γεωγραφικού  απομονωτισμού δεν έχουν  ισοδύναμη πρόσβαση  με τους κατοίκους των ηπειρωτικών περιοχών στις κρατικές  παροχές. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η πρόσβαση  σε ιατρικές υπηρεσίες που συχνά  η έλλειψή τους  οδηγεί  σε οδυνηρά αποτελέσματα.
στ.-συνιστά  κρίσιμο παράγοντα  για τη  δημογραφική σταθερότητα  του  νησιωτικού συμπλέγματος  που αποτελεί  ταυτόχρονα  και  εξωτερικό όριο  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ζ.-αποτελεί  έμπρακτη εφαρμογή της  πρόνοιας  του άρθρου 101 του Συντάγματος   που επιβάλει στην Πολιτεία την υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη της τη νησιωτικότητα όταν νομοθετεί  ή δρα  κανονιστικά.

Είναι φανερό  ότι ενώ το δημοσιονομικό όφελος  θα είναι ασήμαντο  η επιβάρυνση  για τους κατοίκους  των υπόψη νησιωτικών περιοχών από την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε συνδυασμό με τις ασφυκτικές  προσφυγικές-μεταναστευτικές πιέσεις  καθώς  και την επιβολή του νέου φόρου  διαμονής στα  ξενοδοχειακά καταλύματα θα έχει  καταστροφικές  συνέπειες γιατί θα:
- οδηγήσει σε αύξηση των τιμών σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες
- καταστήσει λιγότερο ανταγωνιστικά τα προϊόντα  της Περιφέρειας και ιδιαίτερα  το τουριστικό προϊόν  
-- οδηγήσει σε αύξηση των μεταφορικών εξόδων
-  μειώσει  την κερδοφορία των επιχειρήσεων και  τις επενδύσεις
-αυξήσει την ανεργία  με συνέπεια την δημογραφική κατάρρευση 
-αυξήσει την φορολογική παραβατικότητα
-αυξήσει την αδήλωτη εργασία  και την εισφοροδιαφυγή
-μειώσει την επισκεψιμότητα των νησιών  και την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών.
Στο σημείο αυτό δεν παρελκύει να υπενθυμίσουμε  ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει  μια σειρά μέτρων  για τη στήριξη των νησιωτικών πληθυσμών  με στόχο  την αντιμετώπιση της γεωγραφικής απομόνωσης και την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής.  Ένα από αυτά τα μέτρα  όπως ασφαλώς γνωρίζετε  είναι και η δυνατότητα  των κρατών μελών να θεσπίσουν  μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ  στις νησιωτικές  και απομακρυσμένες περιοχές  της Ένωσης. Στη χώρα μας , με την πληθώρα  των νησιωτικών περιοχών , η δυνατότητα αυτή  απέκτησε συνταγματική ισχύ .

Επιγραμματικά αναφέρουμε  ορισμένες από τις πρωτοβουλίες των ενωσιακών οργάνων για την στήριξη των νησιωτικών  πληθυσμών:
α.- Την Οδηγία 92/77/Ε.Κ.- που ήδη προαναφέραμε- για την εξαίρεση  ελληνικών νησιωτικών περιοχών  από την εφαρμογή κοινού καθεστώτος ΦΠΑ στα κράτη μέλη.
β.-Τη ‘’ Διακήρυξη των Αθηνών΄΄ στις 7/5/2014  κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας που θέτει  ως μια από τις προτεραιότητες  της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Θαλάσσιων Μεταφορών  τη << Νησιωτικότητα>> στο σχεδιασμό των πολιτικών της Ένωσης.
γ.-Τη διακήρυξη του Συνεδρίου με θέμα  ‘’ Κυκλική οικονομία, Εδαφική Συνοχή και Νησιωτικότητα’’ (Βαλέτα, Μάρτιος 2017) που υποστηρίζει την ανάγκη στήριξης των νησιών ως περιοχών με ιδιαίτερα  γεωγραφικά , οικονομικά και άλλα χαρακτηριστικά.
δ.-Το ψήφισμα  P3_TA_PROV(2016)0049  της 4/2/2016  με το οποίο το Ευρωκοινοβούλιο  αναγνώρισε την ιδιαίτερη κατάσταση των νησιών .
Με δεδομένο ότι  ήδη σε  νησιωτικές περιοχές των  κρατών- μελών  Ισπανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας , Δανίας, Γερμανίας, Φινλανδίας ισχύουν μειωμένοι συντελεστές  ΦΠΑ θεωρούμε δίκαιο:
-Την  διατήρηση πέραν του εξαμήνου και μέχρι τέλους της προσφυγικής-μεταναστευτικής  κρίσης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ  στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία  και Λέρο.
-Την επαναφορά των μειωμένων  συντελεστών στις  νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας  που καταργήθηκαν
-Την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών  με στόχο την  αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την νησιωτικότητα
-Την θέσπιση  σταθερά μειωμένων  συντελεστών ΦΠΑ για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ανατ. Αιγαίου
Παναγιώτης Μπαρούτης.


Προς  Ευρωβουλευτές :
          κ. Ανδρουλάκη Νικόλαο.
           κ. Καιλή Εύα
           κ. Κύρτσο Γεώργιο
           κ. Μαριά Νότη
           κ. Παπαδημούλη Δημήτριο
           κ. Ζαριανόπουλο Σωτήριο.

Κοιν : Κεντρική Διοίκηση  ΟΕΕ

Αξιότιμε κ. Ευρωβουλευτά,
Όπως γνωρίζετε από 1 Ιουλίου 2018 καταργούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και στα τελευταία νησιά του Αιγαίου , Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Λέρος. Οι μειωμένοι συντελεστές  ήταν η μοναδική ουσιαστική   και με απτά αποτελέσματα εφαρμογή της  νησιωτικότητας  σύμφωνα και  με τη σχετική πρόνοια του συντάγματος της χώρας μας.
Γνωρίζετε επίσης ότι η νησιωτική μας περιφέρεια γνωρίζει, πέραν της χρόνιας οικονομικής καχεξίας, και  μια πρωτόγνωρη οικονομική και κοινωνική πίεση από τις  συνεχιζόμενες προσφυγικές ροές. Η πρόβλεψη  ότι η πίεση θα αμβλυνθεί  στο προσεχές χρονικό διάστημα δεν  έχει καμία ρεαλιστική βάση δεδομένου ότι οι αφίξεις  συνεχίζονται σε καθημερινή βάση και μάλιστα, όπως αποδεικνύεται  από τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας που σας επισυνάπτουμε ,  με αυξητική τάση.
Ως βασικό αντιστάθμισμα  του ουσιαστικού  αποτελέσματος των μειωμένων συντελεστών  ΦΠΑ  προτείνεται η εφαρμογή του επιθυμητού μεν αλλά προβληματικού  στην εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου.
Με την ευκαιρία ότι τα θέματα του ΦΠΑ  συζητούνται στο ευρωκοινοβούλιο αυτή την περίοδο  το Περιφερειακό Τμήμα  Ανατ. Αιγαίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου  συνέταξε  και σας επισυνάπτει μια σχετική αναφορά  με κύριο  αίτημα  την διατήρηση  των μειωμένων συντελεστών στα εναπομείναντα  νησιά  της Λέσβου , Χίου , Σάμου, Ικαρίας  και Λέρου και πέραν του  Ιουνίου 2018 καθώς  και την επαναφορά τους  στα νησιά που αυτοί  ήδη καταργήθηκαν. 
Ελπίζοντας ότι κατανοείτε την ζωτική σημασία που  έχει  η οικονομική στήριξη των νησιωτικών  πληθυσμών  για το  σύνολο της χώρας  ζητάμε από σας  να στηρίξετε, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει  το αξίωμά σας και με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, το καθολικό αίτημα για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών  ΦΠΑ στις περιοχές και  στα ποσοστά που  αρχικά θεσμοθετήθηκαν.

Με εκτίμηση,
Π. Μπαρούτης

Πρόεδρος Π.Τ. Αν. Αιγαίου Οικονομικού Επιμελητηρίου.