Γενική συνέλευση και εκλογές στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λέσβου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού η Διοίκηση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λέσβου, προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί στις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στον 1ο όροφο του Ξενοδοχείου Λέσβιον, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα που ορίζονται ως θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Απολογισμός Οικονομικής χρήσης για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Παρουσίαση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Έγκριση από τη Γ.Σ. του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Παρουσίαση του προγράμματος δράσης του Συλλόγου για το έτος 2018 και έγκρισή του από το σώμα της Γ.Σ.

Παρουσίαση του Οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2018 και έγκρισή του από το σώμα της Γ.Σ.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους. Η εξόφληση της συνδρομής μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα της Γ.Σ.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Για τη Διοίκηση