Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου: Αυτές είναι οι ανάγκες για την σωστή εκτέλεση του έργου των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη


Δελτίο Τύπου

Στο Δημοτικό Συμβούλιο κληθήκαμε να αποφασίσουμε για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Μυτιλήνης κατά τη διάρκεια αντικατάστασης του αγωγού ομβρίων των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκε συζήτηση που αφορούσε όλο το έργο.

Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε υπέρ του εν λόγω έργου, όπως άλλωστε θεωρούμε ότι είναι και οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της περιοχής. Το ζητούμενο για μας είναι το πώς η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να διαχειρίζεται την εκτέλεση τέτοιων έργων. Και εδώ απαιτείται μια νέα αυτοδιοικητική κουλτούρα. Λύση δεν είναι η επιβολή στο όνομα του «να προχωρήσει το έργο»… ούτε η αναβολή στο όνομα μιας επικείμενης καταστροφής. Ούτε η απολυταρχία, ούτε ο λαϊκισμός. Λύση είναι η ορθή διαχείριση. Ορθή διαχείριση δεν είναι αυτό που λένε «οι ειδικοί της μελέτης», καθότι «ειδικοί» δεν είναι μόνο οι μηχανικοί, αλλά και οι κοινωνικοί επιστήμονες. Η «εξειδίκευση» βοηθά στην ευρύτερη λειτουργία της κοινωνίας και δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη. Τέτοια έργα απαιτούν ολιστικές προσεγγίσεις. «Πρέπει να πάρουμε μια υπεύθυνη απόφαση», έλεγαν σωστά κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Και η υπεύθυνη απόφαση είναι η σύγκλιση, αφού όλοι θέλουν το έργο. Αυτό απαιτεί κόπο και τρόπο. Από τη συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου καταγράψαμε τις παρακάτω ανάγκες:1.    Καλύτερη διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων: Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε εναλλακτικά σενάρια τεχνικών αντικατάστασης αγωγών ομβρίων και να γίνει μια ολοκληρωμένη διερεύνηση του τι γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις σε άλλες πόλεις της Ευρώπης.  

2.    Ορθή επικαιροποίηση της μελέτης: Αν ο κορμός της μελέτης είναι σχεδόν ίδιος με αυτόν που ίσχυε 20 χρόνια πριν, τότε χρήζει πιο προσεκτικής επανεξέτασης και αυτοψίας, καθώς τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

3.    Επανεξέταση κάποιων κυκλοφοριακών ζητημάτων: Ο συγκοινωνιολόγος θα πρέπει να επανεξετάσει κάποιες περιπτώσεις, σε πραγματικές συνθήκες στο πεδίο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη επαγγελματιών και ανθρώπων-κλειδιά, καθώς το έργο γίνεται σε κομβικό σημείο, στην είσοδο της πόλης.

4.    Αποτίμηση κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων: Προβλέπεται σε κάθε έργο που πραγματοποιείται εντός κατοικημένου τόπου και επηρεάζει τη λειτουργία μιας οργανωμένης κοινωνίας. Στην προκειμένη περίπτωση, το έργο θα πραγματοποιηθεί σε εμπορική ζώνη σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία για την τοπική οικονομία. Μια σωστή και ολοκληρωμένη αποτίμηση θα μπορεί να δώσει και τις βέλτιστες λύσεις.

5.    Εξέταση αντισταθμιστικών οφελών: Ασφαλώς θα μπορούν οι κάτοικοι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις για προβληματικές μετακινήσεις, υποβάθμιση συνθηκών εργασίας, διαφυγόντα κέρδη, επαγγελματική κατάρρευση, κλπ, αλλά αλίμονο αν η απάντηση ή η στάση μιας δημοτικής αρχής στέλνει τους πολίτες να περάσουν μέσα από τέτοιους δρόμους. Κανείς δεν το επιθυμεί αυτό, ούτε οι αυτοδιοικητικοί, ούτε οι πολίτες της εν  λόγω περιοχής. Συνεπώς θα πρέπει να εξεταστεί ίσως η απαλλαγή των άμεσα θιγόμενων επαγγελματιών από τα δημοτικά τέλη ή από το λογαριασμό νερού κατά το χρόνο κατασκευής ή κάτι άλλο (αποκλειστικές προμήθειες του δήμου σε καύσιμα, ανταλλακτικά, αναλώσιμα, κλπ, για ένα συγκεκριμένο διάστημα από τις επιχειρήσεις που θίγονται).

6.    Καλύτερη επικοινωνία δημοτικής αρχής και ΔΕΥΑΛ με την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ:  Οι πολίτες θα πρέπει να νιώσουν ότι έχουν λόγο στην εξέλιξη του έργου, ότι έχουν λόγο στη γειτονιά τους, ότι έχουν λόγο στη ρύθμιση της καθημερινότητάς τους. Να νιώσουν τις ευθύνες και τα δικαιώματά τους. Να νιώσουν ότι η Πολιτεία τους αγκαλιάζει και τους σέβεται ως Πολίτες, δεν τους παραγκωνίζει ως «υπηκόους». Το «σας καταλαβαίνουμε» αλλά επί της ουσίας δεν κάνουμε τίποτα… γιατί το θέμα θα ξεχαστεί, εκλαμβάνεται ως εμπαιγμός. Ακριβώς επειδή το έργο αυτό είναι σημαντικό και οι αποφάσεις υπεύθυνες, θα πρέπει να γίνεται μια καλύτερη διαβούλευση με τους επαγγελματίες και τους κατοίκους. Ναι, δεν είναι πάντα εύκολο… είναι όμως αναγκαίο.

Ελπίζουμε η παρέμβασή μας να βοηθήσει να προχωρήσουμε μπροστά ως κοινωνία. Αυτός και μόνο πρέπει να είναι ο στόχος μιας Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών.
Για την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών,
Ευάγγελος Σπ. Παυλής