Σεμινάριο για τον ΦΠΑ στην Μυτιλήνη από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε
συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών
διοργανώνει στη Μυτιλήνη επιμορφωτικό σεμινάριο πέντε (5) ωρών, το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 με θεματολογία:

ΦΠΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:    
             
κ. ΚΑΡΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΦΠΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΈΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Π. Κουντουριώτη 71, το Σάββατο 17 Μαρτίου  με ώρα έναρξης  8.30π.μ.  και θα έχει διάρκεια πέντε (5) ώρες,

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Τα Μέλη, και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι κάτοχοι της επαγγελματικής ταυτότητας. Δικαίωμα συμμετοχής,  έχουν επίσης τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Το σεμινάριο διατίθενται δωρεάν.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου και εφόσον αιτηθεί από τον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  oee13pt@oe-e.gr θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 22510-25634 καθημερινά από τις  9.00 έως τις 14.00.

 Ο Πρόεδρος του Π.Τ

     Μπαρούτης  Παναγιώτης.