Ιστοσελίδα για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών απέκτησε ο Ο.Κ.Π.Α του Δήμου Λέσβου

Από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, γίνονται γνωστά τα παρακάτω:


Στα πλαίσια της καλύτερης και αμεσότερης εξυπηρέτησης των πολιτών, δημιουργήθηκε και λειτουργεί ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.okpalesvos.gr.

Η παραπάνω ιστοσελίδα δημιουργήθηκε προκειμένου οι πολίτες από κάθε γωνιά της Λέσβου να μπορούν να ενημερωθούν για τις δράσεις που αφορούν την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λέσβου, τις δομές που λειτουργούν, τις προϋποθέσεις εγγραφής και την επικοινωνία με αυτές, ευελπιστώντας ότι η πρόσβαση σε αυτήν θα συνεισφέρει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ομάδων του Δήμου μας.