Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες της Λέσβου

Στις πληρωμές των Συνδεδεμένων Ενίσχυσεων προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δικαιούχοι θα δουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους από τις επόμενες ώρες τα χρήματα που πιστώνονται.


Συνολικά έχουν καταβληθεί από τον Οργανισμό 191 εκατομ. ευρώ περίπου, με την ειδική ενίσχυση βάμβακος να έχει και τη μερίδα του λέοντος.Ειδικότερα, κατανέμονται:

178.698.569,30 ευρώ σε 43.309 δικαιούχους για την ειδική ενίσχυση Βάμβακος.
3.712.180,38 ευρώ σε 7.106 δικαιούχους για την Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια μήλων
2.840.173,32 ευρώ σε 817 δικαιούχους για την Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την Καλλιέργεια Βιομηχανικής Τομάτας
112.746,70 ευρώ σε 451 δικαιούχους για την Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την παράδοση Ροδακίνων προς χυμοποίηση

Επιπλέον, καταβάλλονται και τα υπόλοιπα των Συνδεδεμένων Ενίσχυσεων  για την καλλιέργεια:

Ζαχαρότευτλων, ύψους 9.544,87 ευρώ
Πρωτεινούχων Κτηνοτροφικών Ψυχανθών, ύψους 171.888,80 ευρώ
Σπαραγγιών, ύψους 43.520,21 ευρώ
Καρπών με κέλυφος, ύψους 61.874,08 ευρώ
Πρωτεινούχων Κτηνοτροφικών Σανοδοτικών Ψυχανθών, ύψους 544.297,67 ευρώ
Βρώσιμων Οσπρίων, ύψους 205.990,06

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώνεται το υπόλοιπο της Βασικής Ενίσχυσης, ύψους  1.262.327,91 ευρώ, του Πρασινίσματος ύψους 922.207,46 ευρώ, και της Ενισχυσης Νέων Γεωργών ύψους 33.141,35 ευρώ.


Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ αύριο Τετάρτη 28/3 θα καταβληθούν οι ενισχύσεις στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους ύψους 1.018.266,49 ευρώ.