50.000€ πρόστιμο από την Περιφέρεια για το αποχετευτικό σύστημα του ΚΥΤ Μόριας και την αυθαίρετη διοχέτευση αστικών λυμάτων

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προχώρησε στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προχώρησε στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, η απόφαση επιβολής κυρώσεων αναφέρεται στην πλημμελή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μόριας και στην αυθαίρετη διοχέτευση αστικών λυμάτων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την πρόκληση ρύπανσης του παρακειμένου χείμαρρου, του υδροφόρου ορίζοντα και της θάλασσας.Με την απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επίσης, καλούνται οι υπεύθυνοι του Κέντρου  να φροντίσουν άμεσα για την έκδοση της απαιτούμενης περιβαλλοντικής άδειας και την κατασκευή κατάλληλου συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων, αλλιώς θα επιβληθούν νέες διοικητικές κυρώσεις.