Προσοχή: Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην οδο Αεροπόρου Γιανναρέλλη Μυτιλήνης- Κίνδυνος υποχώρησης του οδοστρώματος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λόγω στατικού προβλήματος σε θολωτό αγωγό που βρίσκεται κάτωθεν του οδοστρώματος σε τμήμα της οδού Αεροπόρου Γιανναρέλλη, εξ αιτίας του οποίου ελλοχεύει κίνδυνος υποχώρησής του με τη διέλευση  βαρέων οχημάτων και μέχρι την αποκατάσταση αυτού, υπενθυμίζεται η ανάγκη τήρησης των ρυθμιστικών πινακίδων που αφορούν την απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων από την οδό Αεροπόρου Γιανναρέλλη και την χρησιμοποίηση από αυτά της οδού της Βόρειας Παράκαμψης.