Στηρίζει το εκπαιδευτικο πρόγραμμα «Περιφερειακό Συμβούλιο Εφήβων Βορείου Αιγαίου» η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Υποστήριξη εκπαιδευτικού προγράμματος με την ονομασία «Περιφερειακό Συμβούλιο Εφήβων Βορείου Αιγαίου» στο πρότυπο της «Βουλής των Εφήβων».

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου κ. Αλέξανδρος Ροδίτης συναντήθηκε με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, κ. Αριστείδη Καλάργαλη με σκοπό να τον ενημερώσει για την πρόθεση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για υποστήριξη εκπαιδευτικού προγράμματος με την ονομασία «Περιφερειακό Συμβούλιο Εφήβων Βορείου Αιγαίου» στο πρότυπο της «Βουλής των Εφήβων».Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε στον Περιφερειακό Διευθυντή επιστολή, όπου περιγράφεται ο ανωτέρω σκοπός και ζητείται η συνδρομή της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής:

“Με αφορμή το σχολικό βιβλίο «Πολιτική Παιδεία», που ήδη διδάσκεται στους μαθητές της Α΄ και Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, όπως επίσης και στους μαθητές της Α ΄Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ), η ύλη του οποίου κατατείνει στη διαμόρφωση ελεύθερων, υπεύθυνων και ενεργών πολιτών, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτίθεται να εκπονήσει και χρηματοδοτήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την ονομασία «Περιφερειακό Συμβούλιο Εφήβων Βορείου Αιγαίου» στο πρότυπο της «Βουλής των Εφήβων».

Για τη υλοποίηση του προγράμματος, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι απαραίτητη η συνδρομή σας, όπως επίσης και των εκπαιδευτικών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων του Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι επιφορτίζονται με τη διδασκαλία του παραπάνω μαθήματος.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εξετάσετε εν πρώτοις το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του ως άνω εκπαιδευτικού προγράμματος, ώστε στη συνέχεια να καθορίσουμε από κοινού το πλαίσιο οργάνωσης και εκτέλεσής του”.