Δήμος Λέσβου: Χορήγηση βεβαίωσης απόδειξης εμπειρίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας

Χορήγηση ειδικής βεβαίωσης απόδειξης εμπειρίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας για να χρησιμοποιηθεί στο ΑΣΕΠ

Χορήγηση ειδικής βεβαίωσης απόδειξης εμπειρίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας για να χρησιμοποιηθεί στο ΑΣΕΠ για την προσμέτρηση των μονάδων του κριτηρίου της εμπειρίας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/29-6-2017).

Σε συνέχεια του αριθμ. πρωτ. οικ.4105/12-2-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης απόδειξης εμπειρίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και του υποδείγματος που απεστάλη στην υπηρεσία μας παρακαλούνται όσοι εργάστηκαν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες  του Δήμου Λέσβου και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στην προκήρυξη 3Κ/2018 να προσέλθουν στα γραφεία του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων και Διαδικασιών προσωπικού του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17, α΄όροφος) προκειμένου να τους χορηγηθεί η αντίστοιχη βεβαίωση που προτείνει το Υπουργείο για να  λάβουν την  προσμέτρηση των μονάδων του κριτηρίου της εμπειρίας.

O Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Περιβάλλοντος,   πρασίνου και Διοικητικών Υπηρεσιών

Νικόλαος Καρασάββας