1,6 εκατ. ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1,6 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την προμήθεια εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» του έργου «προμήθεια εξοπλισμού και δημιουργία υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο», συνολικού  προϋπολογισμού 1.588.891,72 ευρώ.

Δικαιούχος υλοποίησης του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η ολοκλήρωσή του πρέπει να έχει γίνει έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019.Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης και γενικότερου εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που λειτουργούν τμήματα  του Πανεπιστημίου, δηλαδή στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και τη Λήμνο. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή υποστηρικτικής υποδομής για την αναβάθμιση της λειτουργίας του «Υγρού Εργαστηρίου» του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος. 

Η κα. Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε σχετικά:


«Με την απόφαση ένταξης δίνουμε τη δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου να αποκτήσει σύγχρονο εξοπλισμό, μέσα και όπου χρειάζεται να αναβαθμίσει τις αντίστοιχες υποδομές και δημιουργούμε έτσι τις προϋποθέσεις ώστε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να μπορεί να ανταποκριθεί στο απαιτητικό ανταγωνιστικό περιβάλλον της σύγχρονης εποχής, προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας».