Το πόρισμα της κατάρρευσης της σκεπής του θεάτρου του Αναγνωστηρίου Αγιάσου-Το χιόνι η βασική αιτία κατάρρευσης (pics)

Οι λόγοι που οδήγησαν στην καταστροφή της σκεπής του θεάτρου από την περσινή θεομηνία της 11ης Ιανουαρίου 2017

Κατά τη Γενική Απολογιστική Συνέλευση των Μελών του Αναγνωστηρίου Αγιάσου, που έγινε στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ανήμερα των Φώτων 6 Ιανουαρίου 2018, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κλεάνθη Κορομηλάς αναφέρθηκε εκτενώς στη συνταχθείσα έκθεση πραγματογνωμοσύνης για τους λόγους που οδήγησαν στην καταστροφή της σκεπής του θεάτρου από την περσινή θεομηνία της 11ης Ιανουαρίου 2017.

Με την αριθμ. 1/2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) πραγματογνώμονας ορίστηκε ο κ. Αντώνιος Καλδέλλης, πολιτικός μηχανικός, ύστερα από το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 7/16-1-2017 σχετικό αίτημά μας. Η έκθεση παραλήφθηκε από τα γραφεία του ΤΕΕ ΒΑ στις 15 Δεκεμβρίου 2017, τέθηκε υπόψη του ΔΣ του Αναγνωστηρίου στην τακτική συνεδρίασή  του της 31ης Δεκεμβρίου 2017, αναγνώστηκε στη Γενική Απολογιστική Συνέλευση των Μελών του στις 6 Ιανουαρίου 2018 και σήμερα (7-1-2018) αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πνευματικού μας Κέντρου για ενημέρωση των μελών και φίλων μας.Συμπερασματικά, ως βασικά αίτια της τοπικής αστοχίας και στη συνέχεια της μερικής κατάρρευσης κρίνονται τα κάτωθι:

α) Εξαιρετικά φορτία χιονιού και ταυτόχρονης ανεμοπίεσης σε ελαφρά κατασκευή στέγης.

β) Αστοχία των μέσων σύνδεση των κόμβων των ζευκτών (βίδες), με αποτέλεσμα – λόγω και της τυπολογίας της κατασκευής – τη σταδιακή απώλεια της φέρουσας ικανότητας του συνόλου των ζευκτών, κάτω από το τεράστιο υπερκείμενο βάρος του συσσωρευμένου παγωμένου χιονιού.


γ) Παράλληλη με την αστοχία των ηλώσεων απώλεια της πάκτωσης των ζευκτών, λόγω αστοχίας (στρέψη στην εγκάρσια διάσταση) της μπατικής τοιχοποιίας πάνω από το σενάζ των φεγγιτών.