Βολές με πυρά καμπύλης τροχιάς στο πεδίο βολής «ΚΑΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ» Λέσβου από 15 έως 18 Ιανουαρίου-Ποια περιοχή χαρακτηρίζεται επικίνδυνη

Βολές με πυρά καμπύλης τροχιάς

Η Στρατιωτική Διοίκηση γνωστοποιεί, ότι από 15 έως και 18 Ιαν 18 από 09:00Ω έως 21:00Ω θα εκτελεστούν πυρά καμπύλης τροχιάς στο πεδίο βολής «ΚΑΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ» Ν. ΛΕΣΒΟΥ.

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται όλη η χερσαία περιοχή «ΚΑΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ»


Στην παραπάνω περιοχή είναι επικίνδυνη η παραμονή και η διέλευση προσωπικού και οχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.