9 θέσεις εργασίας στο ΚΥΤ της Μοριας από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

Εννιά θέσεις εργασίας προκήρυξε η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)


Εννιά θέσεις εργασίας προκήρυξε η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ’ ανώτατο έως τις 31/12/2019, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για το Κέντρο Μεταναστών της Μόριας.


Οι θέσεις που κατανέμονται είναι οι εξής:

-2 θέσεις γιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας και ελλείψει αυτών οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας ή άνευ ειδικότητας.

-4 θέσεις νοσηλευτών/τριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ελλείψει αυτών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ελλείψει αυτών Βοηθών Νοσηλευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

-1 θέση Επισκεπτών Υγείας

-1 θέση μεταφραστή στην αραβική γλώσσα

-1 θέση μεταφραστή στην γλώσσα Παστούν.

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 26/01/2018, ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. Γ. Δαμάσκου 1, Ολυμπιακό Χωριό Τ.Κ. 136 77, Αχαρναί. αναγράφοντας στο φάκελο «υπ’ όψιν διοικητικών υπηρεσιών».

Για περαιτέρω διευκρινίσεις το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 2420000,-E-mail: info@aemy.gr.