Μητρώο πολιτών στον Δήμο Λέσβου από 22 Ιανουαρίου

Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου το Μητρώο Πολιτών

Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου το Μητρώο Πολιτών, το οποίο θα διασυνδέει 1.036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, καταφέροντας σημαντικό πλήγμα στη γραφειοκρατία.

Με αυτό το νέο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών αλλάζει ριζικά ο τρόπος οργάνωσης των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης του πολίτη, απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες για την τήρηση, επεξεργασία και διάθεσή τους, ενώ προοπτικά δεν θα είναι αναγκαία η υποχρέωση του πολίτη να προσκομίζει πλήθος εγγράφων για απλές διοικητικές διαδικασίεςΑναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Λέσβου:

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με α) το ΦΕΚ 3/Β΄/5-1-2018 και Β) την εγκύκλιο 1/2018 με αριθμ. Πρωτ.ΤΑΔΚ οικ. 28/2018/8-1-2018 του ΥΠΕΣΔΑ < Οδηγίες για έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών >οι υπηρεσίες Δημοτολογίου  και Ληξιαρχείου (έκδοση πιστοποιητικών, εγγραφές, διαγραφές, πάσης φύσεως μεταβολές) είτε από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου είτε από το ΚΕΠ  ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν από 15-1-2018 έως και 21-1-2018. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου προγράμματος ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι η 22η Ιανουαρίου 2018.