Ούζο Πλωμαρίου

Ούζο Πλωμαρίου
Ούζο Πλωμαρίου

Αύριο η τελευταία συνεδρίαση του 2017 για το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου

Αύριο η τελευταία συνεδρίαση του 2017


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.                                                               Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
1.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 573/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ που αφορά «Έγκριση νέων τιμών ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕΥΑ Λέσβου έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
2.       
Αδελφοποίηση του Δήμου Λέσβου με το Δήμο Ramat Hanegev του Κράτους του Ισραήλ
3.       
Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου Λέσβου στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
4.       
Έγκριση παραχώρησης ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης                                στην Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
5.       
Νέα ενημέρωση για την εφαρμογή της Υ.Α. 1332/93570/23-8-2016 που αφορά τα δημοτικά βοσκοτόπια, και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή των δημοτικών βοσκοτόπων στα Διαχειριστικά Σχέδια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που θα υλοποιηθούν
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
6.       
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες από το σεισμό της 12/6/2017
7.       

Παραλαβή εργασιών σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συμβουλευτικές Εργασίες Διαχείρισης Οικογενειακού Προγραμματισμού των Ωφελούμενων της Πράξης ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ''» ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
8.       
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ - Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010627 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
9.       
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης :«ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010584 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
10.  
Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία Ετήσιας Επιτόπιας Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής κλπ. του Δήμου Λέσβου»
11.  
Κλείσιμο Τραπεζικού Λογαριασμού της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ- CERAMEUS»
12.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας κατασκευής τριών (3) τηλεοπτικών σποτ, για την ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
13.  
Έγκριση απ’ ευθείας αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στη Μυτιλήνη ιδιοκτησίας Ιωάννη Μακαρώνη
14.  
Έγκριση της  υπ’ αρίθμ 14/2017 μελέτης  με τίτλο: «Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Άντισσας»
15.  
Έγκριση της  υπ’ αρίθμ 130/2017 μελέτης  με τίτλο: «Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο 5Χ5 του Μιχαλέλειου Δημοτικού σταδίου»
16.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 91/2017 μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ   Δ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ-ΜΗΘΥΜΝΑΣ»
17.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 36Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ»
18.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Πάρκου Αγίου Βασιλείου Μόριας»
19.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Φωτεινής Σηματοδότησης Μυτιλήνης»
20.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο σχολικό συγκρότημα του ΓΕΛ Γέρας»
21.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και αναδιαρρύθμισης κτηρίου στην Ερμού 311»
22.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Επισκευή Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
23.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες της καλλιτεχνικής εκδήλωσης που φέρει τον τίτλο «Μελωδικά Χριστούγεννα», στη Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλήνης
24.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες της οργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα την παρουσίαση του επιλεγμένου έργου τέχνης που φέρει τον τίτλο «HOME SWEET HOME» στη Δημοτική Πινακοθήκη (ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ) στο πλαίσιο της διεθνούς εκθέσεως Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης
25.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Βατερών
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
26.  
Έγκριση 96ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
27.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (Α.Π. 77917/20-12-201)
28.  
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας Ε. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον Παπάδο Γέρας
29.  
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ. (Α.Π. 78024/20-12-2017)
30.  
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε Τρίτους (Α.Π. 76987/15-12-2017)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
31.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου