Την Πέμπτη το τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο Βορείου Αιγαίου του 2017 στην Μυτιλήνη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 28 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 15ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικού Οικονομικού..
                   Β) κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Τμ. Προυπ/μού & Δημοσιονομικών Αναφορών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 12ης  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ).
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.
Εισηγητές: Α) κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών, Περιβάλλοντος & Βιομηχανίας.
                    Β) κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ.
Εισηγητής: κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικού Οικονομικού.

ΘΕΜΑ5ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
Εισηγητής: κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικού Οικονομικού.

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΦΟΥΡΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ) ».
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ).
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής.

ΘΕΜΑ8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.
Εισηγήτριες: Α) κ. Αγγελική Σαραντινού Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τομέα Τουρισμού.
                        Β) κ. Αγγελική Πολυτάκη Προϊσταμένη Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».
Εισηγήτρια:  κ. Αγγελική Σαραντινού Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τομέα Τουρισμού.

ΘΕΜΑ10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ « ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο/Α ΕΡΓΩΝ » (HELLENIC FILM OFFICE-HFO).

Εισηγήτρια:  κ. Αγγελική Σαραντινού Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τομέα Τουρισμού.