Εκλογές στο Επιμελητήριο Λέσβου το Σαββατοκύριακο 16-17 Δεκεμβρίου

Επιμελητήριο Λέσβου – Ενημέρωση για τις Επικείμενες Εκλογές


Οι εκλογές του Επιμελητηρίου Λέσβου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 από τις 09:00 π.μ. έως τις 06:00 μ. μ.

στο Ισόγειο του Επιμελητηρίου Λέσβου (Π. Κουντουριώτη 71, Μυτιλήνη) για το νησί της Λέσβου και

στο Παράτημα του Επιμελητηρίου Λέσβου στη Μύρινα, για τα νησιά της Λήμνου και του Αγ. Ευστρατίου.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη σύμφωνα με την κύρωση των εκλογικών καταλόγων.

Ο κάθε ψηφοφόρος για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα θα πρέπει να προσκομίζει την ταυτότητά του ή άλλο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας. Κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μια ψήφους, όσες ιδιότητες και αν έχει.


Ο κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα έως και τρεις (3) σταυρούς προτίμησης στο εκάστοτε τμήμα όπου ανήκει. (Εμπορικό Τμήμα, Μεταποιητικό Τμήμα, Τμήμα Υπηρεσιών, Τουριστικό Τμήμα).