Εκπρόσωπος της Ελλάδας η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Β. Αιγαίου στο Graz της Αυστρίας στο πλαίσιο του Πρόγραμμα RELANG

Στις αρχές Οκτωβρίου, 3 – 4, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων 47 ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ξένων Γλωσσών


Στις αρχές Οκτωβρίου, 3 – 4, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων 47 ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ξένων Γλωσσών (ECML) στο πλαίσιο του Πρόγραμμα RELANG του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ξένων Γλωσσών (ECML). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Graz της Αυστρίας. Την Ελλάδα εκπροσώπησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Β. Αιγαίου με τη συμμετοχή του Συντονιστή της Ελλάδας κ. Αγάπιου Οικονομίδη, Σχολικού Συμβούλου Αγγλικής γλώσσας.

Μέσω του προγράμματος RELANG προσφέρεται επιμόρφωση στους εμπλεκόμενους φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ξένων Γλωσσών (ECML) διασφαλίζοντας τη σχέση μεταξύ εξετάσεων και προγραμμάτων σπουδών με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).  

 Στην Ελλάδα το πρόγραμμα RELANG θα συνεχιστεί την άνοιξη του 2018  στο Βόρειο Αιγαίο με τη διοργάνωση Σεμιναρίου από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου στο οποίο εισηγητές θα είναι Εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ξένων Γλωσσών (ECML).

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου θα εστιαστεί στην παραγωγή τεστ με βάση τις αρχές του ΚΕΠΑ και τα χαρακτηριστικά της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, καθώς και σε προτάσεις και στην σύνταξη ειδικών διαγωνισμάτων για μαθητές που είναι μετανάστες και πρόσφυγες.

Μέχρι τότε θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικές συναντήσεις σε νησιά της περιφέρειάς μας στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και να τις παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν ξένες γλώσσες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα νησιά, στην αντίστοιχη υπηρεσία που συντονίζει και εκπροσωπεί το RELANG στη Δημοκρατία της Μάλτας.  

Ο Περιφερειακός Δ/ντής
Π. & Δ. Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

Αριστείδης Καλάργαλης