Ενημέρωση για το κοινωνικό επίδομα σεισμοπαθών της Λέσβου

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ - ΘΈΜΑ ΜΌΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


Μετά την επιστολή του Γ.Γ. Πρόνοιας προς τον Δήμο Λέσβου, με την προτροπή να ερευνά τη πραγματική κατάσταση των πληγέντων πριν απορρίψει αιτήσεις που δεν καλύπτονται από το Ε1 και το Ε9 ως προς τη διαπίστωση της ΜΌΝΙΜΗΣ κατοικίας, η Αντιδήμαρχος Πρόνοιας κα Αντωνέλλη συγκάλεσε σύσκεψη στο δημαρχείο χτες το πρωί (Δευτέρα 23.10) με τη συμμετοχή των υπευθύνων υπαλλήλων της Δ/σης Πρόνοιας και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στη σύσκεψη αυτή απέστειλα εγώ τις απόψεις μου (επισυνάπτεται) καθόσον αδυνατούσα να παραστώ (Αυτή την εβδομάδα κρατώ τα γραφεία της ΔΑΕΦΚ στο Κιόσκι καθόσον δεν υπήρξε δυνατότητα ερχομού εδώ των υπαλλήλων της ΔΑΕΦΚ, όπως γινόταν τον υπόλοιπο καιρό).

Από τη σύσκεψη αυτή προκλήθηκε η συνημμένη απάντηση προς τον Γ.Γ. Πρόνοιας κ. Δ. Καρέλλα.
Από την απάντηση αυτή προκύπτει ότι η Δ/νση Πρόνοιας και η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου επιμένουν να θεωρούν "θεσμικό πλαίσιο", που όπως ισχυρίζονται δεν μπορούν να παρακάμψουν, ένα έγγραφο του κ. Καρέλλα της 30.6.2017, μη λαβαίνοντας υπόψη το ΦΕΚ του 2001, που αναφέρει σαν δικαιολογητικά μόνιμης κατοικίας και λογαριασμούς ΔΕΚΟ και μη λαβαίνοντας υπόψη το πρόσφατο έγγραφο του ίδιου του Γ.Γ. Πρόνοιας, που ξεκαθαρίζει τα πράγματα, ώστε να αρθούν οι όποιες αδικίες.

Συνημμένα σας αποστέλλω και σχετικό πόρισμα του Συνήγορου του Πολίτη που αποδεικνύει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος σφάλλει.

Η Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου θα πρέπει να κωδικοποιήσει τα αιτήματα που απέρριψε και να δημοσιοποιήσει κατά κατηγορίες τους λόγους απόρριψης.

Από εκεί θα προκύψει αν έγινε σωστή δουλειά ή αν υπάρχουν καταφανείς περιπτώσεις που η προσήλωση στον "ιερό κανόνα" του Ε1 προ σεισμού γενικώς και αδιακρίτως βγάζει μάτι.

Μυτιλήνη 24.10.2017
Βασίλης Τεντόμας
Συντονιστής των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού της 12/6/2017 στη Λέσβο.