Φ.Σ Λέσβου «Παράνομη η λειτουργιά του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου Λέσβου-Το έχουμε στηρίξει όσο μπορούμε»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ


Με αφορμή τις  επικριτικές  και παραπλανητικές  δηλώσεις της αντιδημάρχου Αναστασίας Αντωνέλλη για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Λέσβου σχετικά με την λειτουργία του κοινωνικού φαρμακείου, καταθέτουμε τις παρακάτω επισημάνσεις:

1. Είναι σε όλους  γνωστό ότι Φαρμακευτικός Σύλλογος Λέσβου και το σύνολο των φαρμακοποιών του νησιού στάθηκαν αρωγοί  στη συγκέντρωση φαρμάκων  για το κοινωνικό φαρμακείο καθ' όλο το προηγούμενο προβληματικό χρονικό διάστημα και  το βοήθησαν με κάθε δυνατό τρόπο στην εκπλήρωση των σκοπών του. Παρόλα αυτά, και για    αδιευκρίνιστους λόγους,  ποτέ  δεν εισακούστηκε από τον Δήμο η πάγια πρότασή  μας  να  το διευθύνει  ο Σύλλογός μας, ως καθ' ύλην αρμόδιος, όπως γινόταν σχεδόν σε όλους τους νομούς της χώρας όπου τα κοινωνικά φαρμακεία λειτουργούσαν υπό την εποπτεία και την ευθύνη των Φαρμακευτικών Συλλόγων, με εκ περιτροπής παρουσία φαρμακοποιών.

2. Τα κοινωνικά φαρμακεία, έστω και παράτυπα, είχαν λόγο ύπαρξης και διατήρησης της λειτουργίας τους όταν υφίσταντο οι λόγοι αδυναμίας πρόσβασης των πολιτών στη φαρμακευτική περίθαλψη. Από τη στιγμή που όλοι οι ανασφάλιστοι, μηδενός εξαιρουμένου, με νόμο, έχουν το δικαίωμα να προμηθευτούν τα φάρμακα μέσω του ΕΟΠΥΥ από τα φαρμακεία με τους ίδιους όρους όπως και οι ασφαλισμένοι, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος συνέχισης λειτουργίας των κοινωνικών φαρμακείων.
     
3. Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης με πρόσφατη εγκύκλιό του Γ5(β)/Γ.Π./70644/26.9.2017 αναφέρει ότι «στην ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Φαρμακείων».
    
 4.  Υποχρέωση κάθε ευνομούμενης Πολιτείας είναι να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά   και επιτυχώς με κάθε μέσο τις έκτακτες καταστάσεις αλλά στη συνέχεια υποχρεούται να θεσμοθετεί  και να αναλαμβάνει πλήρως  την ευθύνη  διαχείρισης των καταστάσεων αυτών,  όπως και έπραξε με την παραπάνω απόφαση.
  
5. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λέσβου θα συνεχίσει να είναι αρωγός σε όλες τις πρωτοβουλίες της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας που είναι προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, με την προϋπόθεση όμως ότι είναι σύμφωνες με την φαρμακευτική νομοθεσία με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας
 
6.   Με την ελπίδα, ότι  ο σεβασμός όλων μας απέναντι στα θετικά  και αποτελεσματικά μέτρα, που ήδη έλαβε  η Πολιτεία  για την φαρμακευτική περίθαλψη  των ανασφάλιστων και των απόρων,  θα υπερισχύσει  της επιδίωξης  πελατειακών σχέσεων και αποκόμισης πολιτικού οφέλους από - ορισμένους μόνο - εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, μένουμε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση , πάντα  βέβαια με κύριο γνώμονα τα συμφέροντα του ασθενή  και τη νομιμότητα .


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ