Στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ελαιοτριβείων Λέσβου για τα απόβλητα των ελαιοτριβείων

Μετά από πρόσκληση του ειδικού Γραμματέα Υδάτων, Καθηγητή Ιάκωβου Γκανούλη

Την περασμένη Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ελαιοτριβείων Λέσβου επισκέφτηκε για συνάντηση εργασίας την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας μετά από πρόσκληση του ειδικού Γραμματέα Υδάτων, Καθηγητή Ιάκωβου Γκανούλη.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αδυναμία εφαρμογής πρόσφατου νομοθετήματος, που επιτρέπει τη διασπορά των υγρών αποβλήτων των τριφασικών ελαιοτριβείων σε αγροτικό έδαφος (υδρολίπανση), με σκοπό την επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος της διαχείρισής των, προς όφελος των καλλιεργειών. Η συνάντηση έγινε υπό την προεδρία του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και της Γραμματείας Υδάτων.

 Στη συνάντηση επίσης συμμετείχαν με ευγενική φροντίδα του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Στρατή Ζαφείρη, υπηρεσιακός εκπρόσωπος της Δ/νσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και ο ειδικός επιστημονικός συνεργάτης του κ. Γιάννης Μπακάλης.

Στη συζήτηση, που είχε καθαρά τεχνικό χαρακτήρα, και σε αντιπαράθεση με τον ιταλικό νόμο 574/1996, που για την ίδια εφαρμογή της υδρολίπανσης προβλέπει απλές πρακτικές και μη κοστοβόρες διαδικασίες, αναδείξαμε σημείο προς σημείο τις δυσκολίες εφαρμογής και τα υψηλά κόστη των διαδικασιών που επιβάλλουν ορισμένες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, αλλά κυρίως την έλλειψη ουσιαστικού λόγου ύπαρξής των στο νομοθέτημα.Άξονας των ισχυρισμών της αντιπροσωπείας ήταν ότι θέματα γνωστά, που έχουν απαντηθεί από την επιστήμη, από Έλληνες ερευνητές και από την εικοσαετή εμπειρία αντίστοιχης εφαρμογής σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη δεν είναι συνετό και επιτρεπτό να αντιμετωπίζονται με τη λογική του τροχού που ανακαλύπτεται τώρα.

Και τούτο γιατί η αγνόηση αποκτημένης γνώσης και η φόρτιση του νομοθετήματος με κοστοβόρες και χρονοβόρες διαδικασίες τύπου ακαδημαϊκής ερευνητικής άσκησης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναμενόμενα, υποδαυλίζει τη ζητούμενη ανταγωνιστικότητα και εκτρέπει τελικώς το νομοθέτημα από τον πραγματικό σκοπό του, που είναι η επιστροφή στη φύση του ίδιου του προϊόντος της, των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου, και η διαχείρισή των με σαφή, απλό, πρακτικό, πολιτισμένο και επωφελή για το περιβάλλον και τις αγροτικές καλλιέργειες τρόπο.

Αν και μεταξύ των συζητητών υπήρξαν και «μη ευήκοα ώτα», ακόμα και για τα αυτονόητα, το αποτέλεσμα της συζήτησης, που διήρκεσε σχεδόν 2,5 ώρες, ήταν να γίνουν κατανοητά τα ζητήματα που είχε θέσει ο Σύνδεσμος των ελαιοτριβέων Λέσβου και η διαβεβαίωση και από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, τον οποίο ευχαριστούμε γι’ αυτό, ότι θα ακολουθήσει σύντομα τροποποίηση του νομοθετήματος με σκοπό την απλοποίησή του, ώστε να καταστεί εφαρμόσιμο.