Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ“ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”


Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Μυτιλήνης από την ανάληψη των καθηκόντων της και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο επεξεργάσθηκε και διαμόρφωσε τον επιχειρησιακό προγραμματισμό για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,  που είναι απαραίτητος για την αναβάθμιση των υποδομών και την βελτίωση των παρεχόμενων  υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Στα πλαίσια αυτά έθεσε ως προτεραιότητες α) την Δημιουργία Αιμοδυναμικού τμήματος, β)  Την ανανέωση του εξοπλισμού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού   και γ) Την ενίσχυση των ιατρικών τμημάτων με μηχανήματα νέας τεχνολογίας

Ο προγραμματισμός αυτός εγκρίθηκε καταρχήν από την 2 ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και εν συνεχεία από το Υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνει την προμήθεια:

1. Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την δημιουργία Αιμοδυναμικού τμήματος  προϋπολογισμού δαπάνης 615.000€. Για την προμήθεια αυτή χορηγήθηκε η με αρ. Α6γ/Γ.Π.60467/27-9-2017 έγκριση σκοπιμότητας  από το Υφυπουργό Υγείας  κ. Π. Πολάκη για χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.
2. Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού κ.α. Ιατρικών τμημάτων προϋπολογισμού δαπάνης 404.000€ . Για την προμήθεια αυτή χορηγήθηκε η με Α6γ/Γ.Π.75797/10-10-2017 έγκριση σκοπιμότητας  από το Υφυπουργό Υγείας  κ. Π. Πολάκη για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017.
3.  Από  τον Τακτικό Προϋπολογισμό  του Νοσοκομείου έγινε προμήθεια διαφόρων ειδών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού , συνολικής δαπάνης 136.699  €
4.    Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εκκρεμεί αίτημα χρηματοδότησης για προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού δαπάνης 405.000 €
5. Στο Υπουργείο Υγείας εκκρεμεί αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού προϋπολογισμού δαπάνης 126.000 €

ΔΩΡΕΕΣ

Παράλληλα, το Νοσοκομείο έγινε αποδέκτης δωρεών από

1. Την εταιρεία  EIN HERZFUR KINDER που δώρισε ένα καρδιοτοκογράφο.
2. Το  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (παρατίθεται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα).
3. Την COLDENSTEP SHIPPING που δώρισε ένα Βιντεοκολονοσκόπιο PENTAX (Με συσκευή πόνου και CO2.
4. Τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ που δώρισε μια συσκευή υποθερμίας.
5. Την Τράπεζα ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ, η οποία στα πλαίσια του προγράμματος  Κοινωνικής Ευθύνης  ανέπτυξε τη δράση «Μαζί , με στόχο την υγεία στη Λέσβο» και δώρισε στο Νοσοκομείο Ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό (παρατίθεται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα).
6. Τον ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ που δώρισε στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού μια Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης.

  Η Διοίκηση ευχαριστεί τους παραπάνω δωρητές για την προσφορά τους, τους συγχαίρει   και τους διαβεβαιώνει,  ότι ο εξοπλισμός  ήδη χρησιμοποιείται για την περίθαλψη και ανακούφιση των ασθενών του  Νοσηλευτικού μας Ιδρύματός.

Τέλος, η αναζήτηση οικονομικών πόρων για την χρηματοδότηση του προγράμματος ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου μας είναι μια διαδικασία συνεχής και αδιάλειπτη, που μαζί με την  ολοκλήρωση του κτιριολογικού προγράμματος, την  ενεργειακή αναβάθμισή του Νοσοκομείου, την ενίσχυσή του με Ανθρώπινο Δυναμικό και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, αποτελούν στόχους Στρατηγικής σημασίας για τη Διοίκηση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναλυτικός Πίνακας του υπό προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν.Μυτιλήνης

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ
1
600000
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
1
9000
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 12’’

1

6000
              ΣΥΝΟΛΟ

      615.000 €

Πηγή Χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020».


Β.  ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ


ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ – ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ

10

180.000

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
5
22.500

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
1
7.500

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ
5
100.000

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΥΤΑΡΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

1

5.000

ΣΕΤ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
1
20.000

ΣΕΤ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
1
18.000

ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΣ
1
30.000

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ
1
18.000

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
1
3.000
404.000 €
Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.


Γ.   ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ

1

2.088

ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ
1
104

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΟ
1
580

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ
1
754

ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ PENTAX - EG 290kp
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΡΑΧΙΩΝΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΡΕΒΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
1
1
1
15660
1368
1392

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)
1
510

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
3
225

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΕΝΟΥ
6
793

ΡΙΝΟΣΚΟΠΙΑ-ΡΙΝΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ
1
753

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΟ
ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΓΛΥΦΑΝΟ
ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΚΑΦΟΜΕΤΡΟ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ(ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)
ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ ΙΝΟΠΤΙΚΟ
ΡΥΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟ
ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΑΜΠΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΜΠΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΨΥΚΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΟΞΥΜΕΤΡΟ/ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ/MONIT
OR MEDITECH(ΠΑΛΜΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡ.-ΤΡΟΧΗΛ)
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΨΥΚΤ.ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-07
ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ  (ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ)
ΣΥΝΟΛΟ
1
5
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
102
169
152
49
15034
163
491
819
9126
1461
175
76
315
157
13689
128
8424

924
2808
29787
27869
554
136.699 €

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Γ. Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Δ.1.   ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

OCT
1
100000
ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜ
1
20000
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 3 ΦΙΛΤΡΩΝ
1
30000
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
1
100000
ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ
1
15000
MONITOR ΑΙΜΟΔΥΜΑΚΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
5
5
17500
75000
ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ TURIS
1
20000
ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΙΤΙΡΟΣΚΟΠΙΟ
1
8000
ΠΗΓΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ
1
5000
ΚΙΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
1
5000
ΚΙΤ ΔΙΟΡΘΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ
1
2000
MONITOR-CAMERA ΚΥΣΤΟΣΚΟΠΙΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
1
8000
             405.500 €Πηγή Χρηματοδότησης: Εκκρεμεί αίτημα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΔ.2.   ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ       1                             25000       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ 1      20000
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (SHOCK WAVE THERAPY) 1                     15000
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΡΩΣΗΣ 1      30000
ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ 1      15000
ΘΑΛΑΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 1       7000
ΟΜΟΙΩΜΑ ΤΑ (PHANTOMS) 1    10000
ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΟ 1      2000
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1      2000
ΣΥΝΟΛΟ               126.000 €
Πηγή Χρηματοδότησης: Εκκρεμεί αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας


ΔΩΡΕΕΣ         
              
1. Από την εταιρεία  EIN HERZFUR KINDER 
ένα καρδιοτοκογράφο

2. Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ LIFEPAK 1000-468

1
1
ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ

1
ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΗΡΗ

1
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ TECNO 25
ΣΕΤ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ MEDCENTER 5000
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΟΝΙΤΟΡ Μ3Α
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ LOGIQ P7 (ΨΗΦΙΑΚΟΣ-ΕΓΧΡΩΜΟΣ)

1
1
1
1
3. Από την εταιρεία  COLDENSTEP SHIPPING
 ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ PENTAX (ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ CO2)                                                                                                                   

4.Το ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Μια συσκευή υποθερμίας

4. Την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑLPHA ΒΑΝΚ


ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
1
2


ΟΞΥΜΕΤΡΑ
2


ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ
2


ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ
5


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΩΡΛ
1


ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1


ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
1


ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
1


ΚΡΕΒΑΤΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
15.Από το ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ


Μια Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού