Λέσβος: Αναρτήθηκαν οι 823 δικαιούχοι και οι 139 απορριπτόμενοι για την δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία-5ετία» για έτος εφαρμογής 2015

Οι δικαιούχοι είναι 823 με συνολικό ποσό πληρωμής 2.622.708,89


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου και της Λήμνου, που είναι ενταγμένοι  στη  δράση  1.1 «Βιολογική Γεωργία-5ετία», ότι αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 29-9-2017 στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) για έτος εφαρμογής 2015 οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις της 1ης πληρωμής. Οι δικαιούχοι είναι 823 με συνολικό ποσό πληρωμής 2.622.708,89 ευρώ και οι απορριπτόμενοι 139 με αναλυτικά τους λόγους απόρριψης.

Επίσης, οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί  στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας  Καλλονής και του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.
           
Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής μπορούν οι υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης ήτοι μέχρι την  Παρασκευή 6-10-2017.
                       

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Γραφείο 5 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) και στο τηλέφωνο 2251046661.