Μεγάλη διάκριση- Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μεταξύ στις θέσεις 301-400 στον κόσμο των Πανεπιστημίων στις Κοινωνικές Επιστήμες

Ένας εντυπωσιακός  “σταθμός”  το 2017-2018 στη διεθνή ακαδημαϊκή προσπάθεια του Αιγαίου!


Από τη φετινή χρονιά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμπεριλαμβάνεται  -  για πρώτη φορά από την ίδρυσή του  - στα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης  των Πανεπιστημίων  World University Rankings που διενεργούν ετησίως και ανακοινώνουν  οι έγκυροι βρετανικοί Times Higher Education (THE) στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών (Social Sciences):


Πρόκειται για μια ξεχωριστή και απαιτητική διεθνή κατάταξη, από τις πιο αξιόπιστες και ευρύτατα αξιοποιούμενες και στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών.

Η θέση που έλαβε σήμερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μεταξύ 301-400 στον κόσμο των Πανεπιστημίων στις Κοινωνικές Επιστήμες μεταξύ των πολλών χιλιάδων Πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται σχετικά σε όλον τον κόσμο, αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στην αποτύπωση της ανοδικής ακαδημαϊκής πορείας του Αιγαίου και φέρνει το δημόσιο πολυνησιωτικό Πανεπιστήμιο Αιγαίου για δεύτερη φορά από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους πιο ψηλά στην εθνική και διεθνή ακαδημαϊκή επικαιρότητα.


Μέριμνά μας συνεχίζει να είναι και στη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, η αδιάκοπη προσπάθεια, με προσήλωση σε στόχους και αποτελεσματικότητα, για περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας ακόμη και σε περίοδο κρίσης, αλλά και η αποτύπωση των αποτελεσμάτων της  προσπάθειας αυτής στις διεθνείς ακαδημαϊκές κατατάξεις.