Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης-Που θα διακοπή η κυκλοφορία οχημάτων την Τρίτη 10/10 και Τετάρτη 11/10

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης από 10-10-2017 έως 11-10-2017

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 31/2017 από 05-10-2017 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, κατά το χρονικό διάστημα από την 08.00 ώρα της 10-10-2017 έως την 14.00 ώρα της 11-10-2017, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Καραντώνη  στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, από τη συμβολή της με την οδό Θεοκρίτου, έως τη συμβολή της με την οδό Ανδρομέδας, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος, από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου).

Λόγω της προαναφερθείσας διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανωτέρω οδό, θα ισχύσουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Θεοφράστου, με κατεύθυνση την οδό Καραντώνη, θα πραγματοποιούν υποχρεωτική πορεία στην οδό Βενιαμίν Λεσβίου.

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Ανδρομέδας, θα πραγματοποιούν υποχρεωτική αριστερή πορεία στην οδό Αγίου Θεράποντος.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης την Τετάρτη

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 32/2017 από 05-10-2017 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 11-10-2017 ημέρα Τετάρτη και κατά τις ώρες από 07.00 έως 14.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Λεσβώνακτος  στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, από τη συμβολή της με την οδό Καραβαγγέλη, έως τη συμβολή της με την οδό Πανσεληνά Αγιορείτου, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποχέτευσης, από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου).

Λόγω της προαναφερθείσας διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανωτέρω οδό, θα ισχύσουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Βύρωνος, με κατεύθυνση την οδό Λεσβώνακτος, θα πραγματοποιούν υποχρεωτική πορεία στην οδό Καραβαγγέλη.

Επισημαίνεται ότι η οδός Λεσβώνακτος είναι μονής κατεύθυνσης.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.