Ενημέρωση για τους ωφελούμενους του ΚΕΑ από τον Δήμο Λέσβου- Τι θα κάνουν οι δικαιούχοι αν λάβουν μήνυμα για τροποιητική αίτηση

Από τον  Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, γίνονται γνωστά τα παρακάτω:Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους του ΚΕΑ οι οποίοι έχουν ειδοποιηθεί με μήνυμα από την IDIKA για  να καταθέσουν τροποιητική αίτηση για το ΚΕΑ, ότι μπορούν να προσέρχονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και στο Κέντρο Κοινότητας του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, που βρίσκεται Ζωοδόχου Πηγής 71, στη Μυτιλήνη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.