Διευκρινήσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το εργο επαρχιακής οδού Παπάδου- Πλωμαρίου- Παράκαμψη Αγίου Ισιδώρου

Από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου


Από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με αφορμή δημοσίευμα που αναφέρεται στο έργο: «Βελτίωση τμημάτων επαρχιακής οδού Παπάδου- Πλωμαρίου / Τμήμα Α’ – Παράκαμψη Αγίου Ισιδώρου» και στην εξασφάλιση των σχετικών πόρων από την Περιφέρεια Αττικής, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κινείται αυστηρά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Έτσι, σε έναν τομέα της αρμοδιότητάς της όπως είναι η συντήρηση- κατασκευή οδικού δικτύου, ενήργησε για τον δρόμο Παπάδου- Πλωμαρίου / Τμήμα Α’ – Παράκαμψη Αγίου Ισιδώρου. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο για την ασφαλή πρόσβαση στον οικισμό του Πλωμαρίου.

Διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι η Περιφέρεια δεν έχει απολύτως καμία αρμοδιότητα για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των σεισμοπλήκτων ούτε για την άρση επικινδυνότητας των κτισμάτων. Τις ανάγκες αυτές έχει ευθύνη και αρμοδιότητα να αντιμετωπίσει η Πολιτεία, δηλαδή το Υπουργείο Υποδομών.

Η απόπειρα σύνδεσης των δύο διαφορετικών αυτών θεμάτων είναι άτοπη.

Η Περιφέρεια σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της στέκεται πάντα αρωγός στις ανάγκες των ανθρώπων όπου υπάρχουν ή όταν προκύπτουν.


Η προσπάθεια απόδοσης ευθυνών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για ανάγκες και προβλήματα για τα οποία δεν έχει απολύτως καμία αρμοδιότητα, συνεπώς αδυνατεί θεσμικά να ενεργήσει, δείχνει ή κακή πληροφόρηση ή αθεμελίωτη επιδίωξη κριτικής.