Οι ενέργειες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την Βρισα Λέσβου- Επιστολή της Καλογήρου στον πρόεδρο της Τ.Κ Βρίσας

Επιστολή της Καλογήρου στον πρόεδρο της Τ.Κ Βρίσας

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου απέστειλε στον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βρίσας κ. Ευστράτιο Παράκοιλα επιστολή με την οποία τον ενημερώνει ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ικανοποιώντας σχετικό αίτημά του, θα προχωρήσει στην αγορά άλλων 10 κοντέινερ προκειμένου να καλυφθούν οι αποθηκευτικές ανάγκες 30 ακόμη σεισμόπληκτων οικογενειών. Τον ενημέρωσε, επίσης, ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τον ηλεκτροφωτισμό του χώρου στον οποίο τοποθετούνται τα κοντέινερ.

Η Περιφερειάρχης διαβίβασε, επίσης,  στον κ. Παράκοιλα έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Γιώργου Σπανέλλη προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βρισαγωτών Λέσβου Αθήνας, στο οποίο αναφέρονται όλες οι ενέργειες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του σεισμού της 12ης Ιουνίου 2017 και οι σχετικές χρηματοδοτήσεις.
Στην επιστολή της η Περιφερειάρχης σημείωσε ακόμη:

«Θα θέλαμε να γνωρίζετε κύριε πρόεδρε ότι τόσο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσο και εγώ προσωπικά δεν χάνουμε ποτέ από την προσοχή μας όλα τα προβλήματα που συνδέονται με τις επιπτώσεις του σεισμού της 12ης Ιουνίου. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, εξαντλούμε κάθε περιθώριο διαδικασιών και αρμοδιοτήτων, ώστε να μπορούμε αποτελεσματικά να είμαστε δίπλα σας.

Σημειώνω ακόμη ότι ενεργούμε ώστε και εκεί που οι αρμοδιότητές μας δεν καλύπτουν το αντικείμενο να βρεθεί και να βρίσκεται πάντοτε η καλύτερη λύση.

Ως παράδειγμα επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι για τις ανάγκες στέγασης των σεισμοπλήκτων θα θέλαμε καθοριστικά να συνδράμουμε εμείς οι ίδιοι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε καθόσον η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στην Πολιτεία».

Επισυνάπτονται η επιστολή της Περιφερειάρχη στον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βρίσας, καθώς και το από 25/9/2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βρισαγωτών Αθήνας.

Θέμα: Παραχώρηση κοντέινερ στην Τοπική Κοινότητα Βρίσας.

Σχετ : Το Α.Π. 57609/20.09.2017 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Βρίσας.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολής σας για την παραχώρηση 10 επιπλέον κοντέινερ, προκειμένου να καλυφθούν οι αποθηκευτικές ανάγκες 30 ακόμη σεισμόπληκτων οικογενειών, σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ήδη λάβει την αριθμ. 1068/21.09.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα προχωρήσει στην αγορά των 10 κοντέινερ, τα οποία και θα σας παραδοθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Επιπλέον, έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τον ηλεκτροφωτισμό του χώρου στον οποίο έχουν τοποθετηθεί τα κοντέινερ, με βάση το σχετικό αίτημα που καταθέσατε.
           
Για την πληρέστερη ενημέρωση των κατοίκων, σας διαβιβάζουμε επίσης έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Γιώργου Σπανέλλη που έχει ήδη σταλεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βρισαγωτών Λέσβου Αθήνας και στο οποίο αναφέρονται όλες οι ενέργειες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του σεισμού της 12ης Ιουνίου 2017 και οι σχετικές χρηματοδοτήσεις.   
           
Θα θέλαμε να γνωρίζετε κύριε πρόεδρε ότι τόσο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσο και εγώ προσωπικά δεν χάνουμε ποτέ από την προσοχή μας όλα τα προβλήματα που συνδέονται με τις επιπτώσεις του σεισμού της 12ης Ιουνίου. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, εξαντλούμε κάθε περιθώριο διαδικασιών και αρμοδιοτήτων, ώστε να μπορούμε αποτελεσματικά να είμαστε δίπλα σας.
           
Σημειώνω ακόμη ότι ενεργούμε ώστε και εκεί που οι αρμοδιότητές μας δεν καλύπτουν το αντικείμενο να βρεθεί και να βρίσκεται πάντοτε η καλύτερη λύση.
           
Ως παράδειγμα επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι για τις ανάγκες στέγασης των σεισμοπλήκτων θα θέλαμε καθοριστικά να συνδράμουμε εμείς οι ίδιοι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε καθόσον η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στην Πολιτεία.
           
Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ανακούφιση των κατοίκων, στο πλαίσιο της κοινής μας προσπάθειας για να σταθεί όρθιος ξανά ο Οικισμός της Βρίσας.  
                       
Με εκτίμηση,
Χριστιάνα Δ. Καλογήρου
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ : Ενέργειες της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για την αντιμετώπιση των
             συνεπειών του σεισμού της 12/6/2017. Χρηματοδοτήσεις.
ΣΧΕΤ : Η από 12-9-2017 επιστολή σας.
Κύριε Πρόεδρε,

Κατ’ εντολήν της κας Περιφερειάρχη για ενημέρωσή σας σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 12/6/2017 :

α) Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν έλαβε κανενός είδους επιχορήγηση ή πρόσθετη χρηματοδότηση. Αντίθετα μάλιστα με Αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών Οργάνων προέβη στη διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης. Επί πλέον προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ακόμα και πέραν των αρμοδιοτήτων της, για την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την ανακούφιση των πληγέντων. 

β) Σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω, ειδικότερα  για την περιοχή της Βρίσας :
ι) Από της εκδηλώσεως του σεισμικού φαινομένου εστάλη αίτημα (έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 1053/12-6-2017) στη Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με βάση το οποίο εκδόθηκε η 4229/13-6-2017 Απόφαση του κ. Γεν. Γραμματέα Πολ. Προστασίας με την οποία κηρύχθηκαν όλες οι  Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

ιι) Έγινε από την κα Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου άμεση σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) που συνεδρίασε την 21.00 μ.μ. της 12/6/2017 στον Πολυχνίτο Λέσβου δηλαδή σε περιοχή  πολύ πλησίον του οικισμού της Βρίσας που επλήγη περισσότερο. Μέχρι σήμερα το Σ.Ο.Π.Π. πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις, τα πρακτικά των οποίων έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ιιι) Διατέθηκαν Μηχανικοί υπάλληλοι της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για την καταγραφή ζημιών σε κτίρια με συμμετοχή τους στα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν με ευθύνη της ΔΑΕΦΚ του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών..

ιυ)  Συγκροτήθηκαν άμεσα Επιτροπές καταγραφής ζημιών στις Δημόσιες Υποδομές και σε Επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και της Βρίσας και τα ευρήματά τους απεστάλησαν στα αρμόδια Υπουργεία.

υ) Υποβλήθηκε αίτημα για παράταση των προθεσμιών τεχνικών ελέγχων των οχημάτων από τα ΚΤΕΟ, μέχρι 31/10/2017 αλλά και αίτημα στο Υπουργείο Μεταφορών  για ατελή επανέκδοση των αδειών οδήγησης που λόγω σεισμού απωλέσθηκαν – καταστράφηκαν.

υι) Με ομόφωνη Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λήφθηκε 15/6/2017, εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την τρισδιάστατη απεικόνιση της Βρίσας για λόγους πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των καταστροφών στα πλαίσια της νομοθεσίας αλλά και των σχετικών εγκυκλίων για την Πολιτική Προστασία, που θα μπορούσε παράλληλα να αποτελέσει και εργαλείο για την ανοικοδόμηση του οικισμού. Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανήλθε σε  € 38.000,00 και καλύφθηκε  εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. Η  ερευνητική εργασία της Προγραμματικής Σύμβασης ολοκληρώθηκε εντός μηνός, παρουσιάσθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και παράλληλα γνωστοποιήθηκε στα αρμόδια Υπουργεία. Παράλληλα δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σχετική ΓΕΩΠΥΛΗ, την οποία μπορούν να επισκεφθούν εξουσιοδοτημένοι χρήστες.

υιι) Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης € 47.800,00, από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για την κάλυψη των δαπανών μετακινήσεων των πολιτών των σεισμόπληκτων περιοχών των Δημοτικών ενοτήτων Πολυχνίτου και Πλωμαρίου με τα ΚΤΕΛ.

υιιι) Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης € 59.670,00 επίσης από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για την προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης των οικοσκευών 30  κατοίκων της Βρίσας. Τα ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ αυτά έχουν ήδη τοποθετηθεί. Πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή αποδέχθηκε νεότερο αίτημα του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Βρίσας και ενέκρινε τη διάθεση άλλων € 59.670,00, επίσης από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας για την προμήθεια και τοποθέτηση άλλων δέκα ομοίων ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ.
ιχ) Έγιναν οι απαιτούμενες επαφές με το Κολλέγιο Αθηνών το οποίο και ανέλαβε την ανακατασκευή του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Βρίσας.

γ) Πέραν των ανωτέρω που αφορούν άμεσα την περιοχή της Βρίσας :
ι) Καταρτίσθηκε Προγραμματική Σύμβαση με το εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκπόνηση ερευνητικού έργου «Εφαρμοσμένη έρευνα για την αντιμετώπιση του κατολισθητικού  κινδύνου σε σεισμόπληκτες περιοχές της Λέσβου», δαπάνης € 49.600,00 που καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
ιι) Με τροποποίηση του Προγράμματος έργων της Περιφέρειας χρηματοδοτούνται τα έργα αντιμετώπισης των καταπτώσεων βράχων στο Μεσότοπο και στο δρόμο Πλωμαρίου – Μελίντας, συνολικού προϋπολογισμού € 690.000,00.

ιιι) Με έγγραφό μας ζητήθηκε η συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής για την βελτίωση - ασφαλτόστρωση της οδικής παράκαμψης του Αγίου Ισιδώρου Πλωμαρίου. Η Περιφέρεια Αττικής ανταποκρινόμενη προέβη σε δωρεά ύψους € 2.900.000,00 προς την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και αναμένεται η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών για την δημοπράτηση των εργασιών.

Από τα ανωτέρω σαφώς συμπεραίνεται ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κινήθηκε άμεσα και μάλιστα πέραν των αρμοδιοτήτων της, τόσο για την καταγραφή των ζημιών όσο και για την διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, αποκλειστικά και μόνο από τον προϋπολογισμό της για την αντιμετώπιση της κατάστασης που προέκυψε και την ανακούφιση των πληγέντων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.


                                                   Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  ΑΝ. ΠΡΟΓ.
                                                         ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
                                                             ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦ. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
                                                                   Γ. ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ
                                                                               ΠΕ1/Α