Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου «Ακατάλληλες όλες οι παιδικές χαρές της Λέσβου-Καθυστερεί ο δήμος Λέσβου την διαδικασία»

Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών Λέσβου


Με την 28492/2009 (Β' 931) υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014, ορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των παιδικών χαρών. Εντός αυτού του πλαισίου, ο εκάστοτε δήμος εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται μία παιδική χαρά, έχει την υποχρέωση να ελέγξει την καταλληλότητα του χώρου μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει σε πρώτη φάση, τον έλεγχο της παιδικής χαράς και τη λεπτομερή καταγραφή των προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των παιδιών στον χώρο (περίφραξη, όργανα, δάπεδο, κοκ). Ο δήμος προχωρά στη συνέχεια, στην αποκατάσταση του χώρου βάσει των προτάσεων που έχουν γίνει από το φορέα πιστοποίησης, ο οποίος καλείται εκ νέου να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και να δώσει – ή όχι – το τελικό «οκ» για την χρήση της παιδικής χαράς από τα παιδιά.
Στη Λέσβο, εδώ και τρία χρόνια και παρά τις συνεχείς ερωτήσεις τις Πρωτοβουλίας προς το δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για την πορεία της πιστοποίησης των 150 και πλέον παιδικών χαρών στο νησί, έχουμε κολλήσει στην πρώτη φάση - τις διορθωτικές προτάσεις δηλαδή του φορέα πιστοποίησης, οι οποίες έγιναν πριν από δύο σχεδόν χρόνια – και τα εύκολα λόγια.

Η αποκατάσταση βάσει των προτάσεων αυτών από το δήμο - αν θεωρήσουμε ότι έχει ξεκινήσει – δείχνει να γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς και χωρίς κάποιο σχεδιασμό ή χρονοδιάγραμμα. Κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην τελική πιστοποίηση των παιδικών χαρών που πρακτικά σημαίνει πως καμία παιδική χαρά στο νησί αυτή τη στιγμή, δεν πληροί τους κανόνες ασφαλείας και είναι άγνωστο το πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό.

Σε ανάλογες περιπτώσεις, υπάρχουν παραδείγματα δήμων ανά την Ελλάδα που έχουν κλείσει τις μη πιστοποιημένες παιδικές χαρές μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων και να διαφυλαχτεί η υγεία των παιδιών. Ο δήμος Λέσβου δεν έπραξε ποτέ κάτι αντίστοιχο – και πως θα μπορούσε εξάλλου.

Το πολιτικό κόστος των κλειστών για δύο χρόνια παιδικών χαρών θα ήταν αβάσταχτο. Σε ένα νησί που έχει παραδοθεί αμαχητί στην μαζική και άναρχη κίνηση των τροχοφόρων οχημάτων και όπου η νοοτροπία της πλειοψηφίας των κατοίκων - σε συνδυασμό με την κραυγαλέα απάθεια της  δημοτικής αρχής - ευτελίζει κάθε έννοια δημόσιου χώρου, ελεύθερης πρόσβασης και σεβασμού προς τον συνάνθρωπο, δεν θα περίμενε φυσικά κανείς κάτι διαφορετικό.

Έτσι, οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να παίζουν σε μη πιστοποιημένες παιδικές χαρές, χωρίς να αντιλαμβάνονται τις περισσότερες φορές το ρίσκο που παίρνουν. Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις – τουριστική προβολή, κατάσταση οδικού δικτύου, ανεξέλεγκτη οδήγηση και παρκαρίσματα, ετοιμόρροπα κτίρια, κ.α. – όλα αφήνονται από τη δημοτική αρχή στην τύχη.

Κάποια στιγμή, αν θέλουμε να λέμε ότι ζούμε σε μία σύγχρονη κοινωνία, θα πρέπει να απαιτήσουμε σωστό προγραμματισμό, σοβαρότητα και υπευθυνότητα από τις αρχές που εκλέγουμε, κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τη μερίδα αυτή των δημοτών που αντιπροσωπεύει το μέλλον αυτού του τόπου.

Με εκτίμηση,


Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου