Έκδοση αδειών επισκευής των κτισμάτων που έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό και έχουν χαρακτηριστεί "κίτρινα" ή "πράσινα"

ΜΕΛΈΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΏΝ ΚΤΙΣΜΆΤΩΝ ΠΛΗΓΈΝΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ


Οι μηχανικοί της ΔΑΕΦΚ δέχονται από την επόμενη ημέρα της έκδοσης της ΚΥΑ της 25/7/2017 φακέλους για την έκδοση αδειών επισκευής των κτισμάτων που έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό και έχουν χαρακτηριστεί "κίτρινα" ή και "πράσινα".

Μέχρι σήμερα ο αριθμός φακέλων που έχουν κατατεθεί στη ΔΑΕΦΚ δεν ξεπερνούν τους πέντε (5) έως εξ (6).

Μυτιλήνη 22/9/2017
Βασίλης Τεντόμας

Συντονιστής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον σεισμό της 12/6/2017