Διεθνές συνέδριο στην Μυτιλήνη από το τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2017

Διεθνές συνέδριο στην Μυτιλήνη


Το Εργαστήριο Αστικής Γεωγραφίας & Σχεδιασμού, η Ερευνητική Ομάδα «Αόρατες Πόλεις»  και  το Εργαστήριο Μετακινήσεων Πληθυσμού του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα φιλοξενήσουν το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Αμφισβητούμενοι συνοριακοί τόποι: Διεθνικές Γεωγραφίες απέναντι στην Ευρώπη - Φρούριο». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Μυτιλήνη, από 28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2017, στο λόφο του Παν. Αιγαίου (κτίριο Γεωγραφίας).

Το θέμα του Συμποσίου  σχετίζεται με τη λεγόμενη «Ευρώπη-Φρούριο», η οποία αναδύεται ως ένα σύμπλεγμα νέων μηχανισμών κρατικού ελέγχου, προσφάτως ανεγερμένων συνοριακών φραχτών, νεο-κατασκευασμένων κέντρων κράτησης και αυτοσχέδιων προσφυγικών στρατοπέδων. Ο βασικός στόχος αυτού του διεθνούς συνεδρίου είναι η δημιουργία ενός χώρου κριτικού αναστοχασμού όπου ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες και ακτιβιστές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και τοποθεσίες και διαφορετικά υπόβαθρα μπορούν να καταστήσουν στρατηγικά, να οργανώσουν και να αναλύσουν τα κοινωνικά τοπία των συνοριακών χώρων, όπως αυτό της Λέσβου, ενώ παράλληλα μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν τις αντι-συνοριακές τους πολιτικές σε άλλα μέρη του κόσμου. Οι οργανωτές του επιθυμούν να δώσουν έμφαση σε μια ευρύτερη συζήτηση πολλών κατευθύνσεων και σε ανταλλαγές απόψεων πάνω σε διαφιλονικούμενα -και όχι «βατά»- ζητήματα, σε αντιπαραβολή με μια μονοδιάστατη μεταβίβαση γνώσης από θεσμικά αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς ειδήμονες. Με αυτή τη μορφή, το συνέδριο θα ξεκινήσει με ένα πλήθος τοπικών ακτιβιστών και θα ολοκληρωθεί με μια γενική συνέλευση όλων των συμμετεχόντων, χαρτογραφώντας δυνατότητες για μελλοντική συνεργασία και συνδιαλλαγή μέσα στην, και πέρα από την «Ευρώπη Φρούριο».

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στο συνέδριο είναι οι παρακάτω:

Η έννοια του συνόρου
Από κοινού πρακτικές (commoning practises) των μεταναστών
Νέες διαθεματικές (intersectional) περιφράξεις
Κρατικές και Υπερκρατικές μεταναστευτικές πολιτικές
Αναπαραστάσεις και επικοινωνία.

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο/η.


Για περισσότερες πληροφορίες, υπάρχει η ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://www.contested-borderscapes.net, ενώ για τυχόν ερωτήσεις, η η-διεύθυνση είναι: contestborders@gmail.com.