Ημερίδα στην Μυτιλήνη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020: Χρηματοδοτικές δυνατότητες και ευκαιρίες για τα Νησιά του Βορείου Αιγαίου»

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 18:30-21:30, στο Επιμελητήριο Λέσβου


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020: Χρηματοδοτικές δυνατότητες και ευκαιρίες για τα Νησιά του Βορείου Αιγαίου», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 18:30-21:30, στο Επιμελητήριο Λέσβου,  αίθουσα συνεδρίων «Ι.Παυλακέλλης»

Την έναρξη των εργασιών της ενημερωτικής ημερίδας θα χαιρετίσουν η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου  κα Χριστιάνα Καλογήρου και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Χαράλαμπος Κασίμης. Ομιλητές της ενημερωτικής ημερίδας θα είναι ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και  στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης & Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Η ημερίδα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), μέσω της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Ειδικότερα, θα παρουσιασθούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του πρωτογενή τομέα, οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών, οι δυνατότητες στήριξης  των επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι αναπτυξιακές ευκαιρίες μέσω των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD /LEADER) των τοπικών Προγραμμάτων των Νήσων Λέσβου,  Λήμνου & Αγ. Ευστράτιου, Χίου και Σάμου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020:
"ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"
Μυτιλήνη, Παρασκευή 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΧΩΡΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ "Ι. ΠΑΥΛΑΚΕΛΛΗΣ", ΩΡΑ: 18:30-21:30

18:30-19:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
19:00-19:30
·         ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
·               Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κα Χριστιάνα Καλογήρου
·               Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κος Χαράλαμπος Κασίμης,
19:30-9:00
·         ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
       
·         Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 - 2020
Μαρία Τσάρα, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020
·         ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ευαγγελία Τζουμάκα, Στέλεχος Μονάδας Προγραμματισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
·         ΣΥΖΗΤΗΣΗ
21:00-21:30
·         ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CLLD/LEADER (ΕΓΤΑΑ-ΕΤΘΑ)
Τοπικά Προγράμματα Νήσων ΛΕΣΒΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ & ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΧΙΟΥ και ΣΑΜΟΥ
·         ΣΥΖΗΤΗΣΗ