1η συνάντηση της Εξερευνητικής Ομάδας Λέσβου

1η συνάντηση της Εξερευνητικής Ομάδας


Η πρώτη μας συνάντηση για τη νέα σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 21:00 στον Δίαυλο και θα συζητηθούν τα εξής:


- Γνωριμία μεταξύ των ατόμων με κοινό ενδιαφέρον την πεζοπορία - εξερεύνηση - ανακάλυψη νεων τοπίων.
- Προτάσεις τοποθεσιών
- Οργανόγραμμα δράσεων
- Ανακοίνωση των νέων κανόνων ασφαλείας
- Βασικός Υποχρεωτικός Εξοπλισμός

Εξερευνητική Oμάδα Λέσβου