Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 16 θεματα ημερήσιας διάταξης

Την ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
1
Ορισμός νέου εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.» (πρώην ΕΨΥΠΑΛ)
2
Ορισμός νέου εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                            Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
3
Έγκριση Β΄ τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
4
Έγκριση 66ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
5
Έγκριση 67ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
6
Έγκριση 68ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
7
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για καταβολή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους πληγέντες από το σεισμό της 12/6/2017
8
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 56911/19-9-2017)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
9
Έγκριση διενέργειας προμήθειας «βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης  συμπίεσης  απορριμμάτων σε κάδους  κοινής χρήσης 1.100lt για τις ανάγκες Δ.Κ Πλωμαρίου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
10
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017 σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
11
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017 σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 11/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
12
Έγκριση πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑΛ Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
13
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή νεκροταφείων-κοιμητηρίων»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
14
Έγκριση των μελετών με αριθ.171/2017 με τίτλο Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης και 172/2017 με τίτλο Προμήθεια υλικών για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών, και έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Οικιακή Κομποστοποίηση στο Δήμο Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «Προώθηση οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
15
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών , για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Βατερών το οποίο πραγματοποιήθηκε στο νησί μας και συγκεκριμένα στα Βατερά από 7/7/2017 έως 31/8/2017 (αριθ. πρωτ. 54099/7-9-2017)
16
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών , για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Βατερών το οποίο πραγματοποιήθηκε στο νησί μας και συγκεκριμένα στα Βατερά από 7/7/2017 έως 31/8/2017 (αριθ. πρωτ. 54562/8-9-2017)

                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ