Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη με 16 θέματα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 19 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ1ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ».
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Βούλγαρης Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΘΕΜΑ:2ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.
Εισηγητές: Α) κ. Χρήστος Φιλιός Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
                   Β)  κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.
Εισηγητές: Α) κ. Χρήστος Φιλιός Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
                   Β)  κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.
Εισηγητές: Α) κ. Χρήστος Φιλιός Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
                   Β)  κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 11ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.
Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
                   Β) κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Τμ. Προυπ/μού & Δημοσιονομικών Αναφορών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΜΕΛΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΡΙΝΑΣ)/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ».
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΘΕΟΜΗΤΩΡ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Β ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΚΠΠΒΑ (ΠΡΩΗΝ ΘΕΟΜΗΤΩΡ) »
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ – ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ »
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 7ης  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ).
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 5ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ( 5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM - WEEDS AND INVASIVE PLANTS ), 10-14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗ ΧΙΟ.
Εισηγητής: κ.. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Αγροτικής Πολιτικής.

ΘΕΜΑ11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 »
Εισηγητής: κ.. Αγγελική Σαραντινού Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τομέα Τουρισμού.

ΘΕΜΑ12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
Εισηγητής: κ.. Αγγελική Σαραντινού Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τομέα Τουρισμού.

ΘΕΜΑ13ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ.
Εισηγητές: Α) κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
                   Β) κ. Γραμματική Χατζηκωνσταντη Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Σάμου.
ΘΕΜΑ14ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Εισηγητές: Α) κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
                   Β) κ. Γραμματική Χατζηκωνσταντη Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Σάμου.

ΘΕΜΑ15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΧΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Εισηγητές: Α) κ. Σταμάτιος Κάρμαντζης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
                   Β) κ. Αργυρώ Τσικολή Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ16ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παρασκευάς Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.