Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες και η αξιολόγηση του Θερινού Σχολείου Νάξου 2017 του Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες και η αξιολόγηση του Θερινού Σχολείου Νάξου 2017


Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες και η αξιολόγηση του Θερινού Σχολείου Νάξου 2017 “Μανόλης Μαρμαράς” με τίτλο: ‘Πολιτιστική Διαχείριση, Εκπαίδευση και Τοπική Ανάπτυξη’, που διοργάνωσε το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την ενεργή υποστήριξη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Το θερινό σχολείο έλαβε χώρα στη Χώρα Νάξου και διήρκησε 2 εβδομάδες (17/7/2017 έως 30/7/2017) με διεθνή συμμετοχή.

Οι σεμιναριακές δραστηριότητες του Θερινού Σχολείου φιλοξενήθηκαν στη Σχολή Ουρσουλινών που ευγενικά παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ενώ καθοριστική για την επιτυχία των εργασιών του υπήρξε η ενεργή συμβολή του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού-Αθλητισμού- Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α). Οι διαλέξεις συνδυάσθηκαν με σειρά εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε

το  Νομικό  Πρόσωπο  Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας  και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α).

Στο Θερινό Σχολείο Νάξου 2017 συμμετείχαν φοιτητές από το Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλα Ιδρύματα της Χώρας, καθώς επίσης φοιτητές και απόφοιτοι από την Νάξο, ενώ η συμμετοχή των φοιτητών ήταν δωρεάν. Οι 24 διδάσκοντες καθηγητές και ερευνητές προερχόταν από 10 Διεθνή Πανεπιστήμια:

Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνείο Κρήτης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
University of Nicosia
International Tourism Academy, Russia

Στόχος του προγράμματος ήταν η μελέτη των θεμάτων εκπαίδευσης- κατάρτισης, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της διαχείρισης των πολιτικών περιφερειακών σχεδιασμού και Νησιωτικής Ανάπτυξης στο σύγχρονο περιβάλλον της κρίσης, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, και των κοινωνικό- πολιτικών μεταβολών. Εκτός από τις καθημερινές διαλέξεις, οι φοιτητές που παρακολούθησαν το θερινό σχολείο είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες και σε επιτόπιες έρευνες πεδίου, δίνοντας ένα έντονα βιωματικό χαρακτήρα.
Οι διδάσκοντες ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες με μεγάλη ερευνητική εμπειρία που προσέφεραν  έναν κύκλο σπουδών συνολικής διάρκειας 123 ωρών. Μέσα από προσανατολισμένα στην πρακτική τους διάσταση σεμινάρια από έμπειρα και καταξιωμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού και της Ελλάδας, οι συμμετέχοντες φοιτητές συνεργάστηκαν σε ομάδες ώστε να εκπονήσουν  επιτόπια έρευνα σε κατηγορίες όπως οι ακόλουθες:

α/α
Τίτλος


1
Πολιτιστική διαχείριση και τοπική ανάπτυξη
2
Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση: Σύγχρονες Προσεγγίσεις αναφορικά με την τοπική ανάπτυξη
3
Περιφερειακός Προγραμματισμός στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση
4
Πολιτιστική Διαχείριση, Νησιωτική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση/Κατάρτιση
5
Σύγχρονα θέματα στην Εκπαίδευση, την δια βίου μάθηση και την κατάρτιση
6
Εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και κατάρτιση ως φορείς τοπικής ανάπτυξης
7
Εκπαιδευτικές στρατηγικές αναφορικά με την βιώσιμη τοπική ανάπτυξη

Οι ερευνητικές δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών παρουσιάσθηκαν στη λήξη του Θερινού Σχολείου, στις 30.07.2017, σε panel κριτών αποτελούμενο από ακαδημαϊκούς δασκάλους, στελέχη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάσκοντες καθηγητές και επιστήμονες του θερινού σχολείου Νάξου.

Αποφασίσθηκε η δημοσίευση των κειμένων των εισηγήσεων, καθώς και των ερευνητικών εργασιών, σε ένα βιβλίο-τόμο, καθώς επίσης αποφασίστηκε η δημοσίευση παράλληλων κειμένων (στα Αγγλικά) στο Journal of Regional Socio- Economic Issues.

Το Θερινό Σχολείο Νάξου 2017 κατάφερε να φέρει σε επαφή τοπικούς παράγοντες, διακεκριμένους και εξειδικευμένους καθηγητές από Πανεπιστήμια της Ευρώπης και φοιτητές από διαφορετικές γνωστικές περιοχές, να τους ενώσει σε διεπιστημονικές δημιουργικές και ερευνητικές ομάδες με στόχο την διερεύνηση των θεμάτων της Πολιτιστικής Διαχείρισης, των Πολιτικών Συνεργατικού Σχεδιασμού και της Τοπικής Ανάπτυξης και περαιτέρω να τους βοηθήσει να κατανοήσουν πώς οι απλές θεωρητικές ιδέες μπορούν με τα κατάλληλα εργαλεία και την ευρηματικότητα να οδηγήσουν σε πρακτικές λύσεις για τα σχετικά προβλήματα τοπικής ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου. H ιδιαίτερη επιτυχία του Θερινού Σχολείου Νάξου 2017 παρέχει τα εχέγγυα για την διοργάνωσή του και την επόμενη χρονιά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο:


Τo Θερινό Σχολείο εντάσσεται στα «Διεθνή Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Αιγαίου» https://summer-schools.aegean.gr/el


Τo Θερινό Σχολείο Νάξου υποστηρίχθηκε από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Παιδείας- Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α).