Η Κυβέρνηση ξέχασε τον Δήμο Λέσβου από την νομοθετική ρύθμιση για την νομιμότητα επιχορηγήσεων μεταξύ Δήμων ή από Περιφέρειες σε Δήμους

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Πάνο Σκουρλέτη, την παρακάτω επείγουσα επιστολή με θέμα την νομοθετική ρύθμιση για την νομιμότητα επιχορηγήσεων μεταξύ Δήμων ή από Περιφέρειες σε Δήμους, λόγω έκτακτων καταστροφών ή κρίσεων.


Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής του Δημάρχου Λέσβου έχει ως εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αρκετές φορές στη διάρκεια της Προσφυγικής Κρίσης, των θεομηνιών του 2016,αλλά και των τελευταίων σεισμών στο Νησί μας, εκφράστηκε η θέληση από άλλους Δήμους ή Περιφέρειες  να μας στηρίξουν και οικονομικά, διαπιστώνοντας ότι σηκώνουμε όλο το βάρος αντιμετώπισης των εκτάκτων και σοβαρότατων επιπτώσεων. 

Η θέλησή τους αυτή παρεμποδίζεται από την έλλειψη σχετικής πρόβλεψης του Νόμου. Δυστυχώς κατά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση της δυνατότητας  χρηματοδότησης λόγω εκτάκτων φαινομένων από μια Περιφέρεια σε άλλη Περιφέρεια, παραλείψατε να συμπεριλάβετε και την δυνατότητα χρηματοδότησης από Περιφέρεια ή από Δήμο προς τον πληγέντα  Δήμο. 
  
Ζητούμε να συμπληρώσετε την ως άνω νομοθετική ρύθμιση, ως δίκαιο και χρήσιμο μέτρο στήριξης Δήμων που αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν δυσβάστακτα βάρη.
                                                                                                                           
Με εκτίμηση     
Ο Δήμαρχος Λέσβου

Σπυρίδων Γαληνός