Ανακοίνωσε συνεργασία με ορθοπεδικό ο Αιολικός Μυτιλήνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΕΠΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ανακοινώνει την συνεργασία με τον ορθοπεδικό Γεώργιο Παπιομύτη, και τον ευχαριστεί για την ευγενική χειρονομία της εθελοντικής προσφοράς του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Σταύρος Γριππιώτης