Επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας από την ένωση γονέων Λέσβου για το μέτρο της ποσόστωσης για τους μαθητές της σεισμόπληκτης Λέσβου

Επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας


Κύριοι ,
             
Σε συνέχεια των επιστολών μας (σας επισυνάπτουμε αντίγραφα ) στις οποίες δεν είχαμε καμία απάντηση

μέχρι σήμερα , ζητάμε να θέσετε τέλος στην αγωνία και την ψυχολογική πίεση των υποψηφίων και των γονέων τους της σεισμόπληκτης Λέσβου .
      
 Σας τονίζουμε ξανά τους λόγους που θα πρέπει να εφαρμοσθεί το μέτρο της ποσόστωσης για την Λέσβο όπως άλλωστε έχετε δεσμευθεί επανειλημμένως ως Υπουργείο Παιδείας:

Ο καταστροφικός σεισμός της 12ης Ιουνίου 2017, που έπληξε το νησί της Λέσβου, διέκοψε βίαια  τη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων στο νησί μας.
Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να συνεχίσουν τις εξετάσεις τους  σχεδόν τρεις εβδομάδες αργότερα, ενώ είχαν ήδη ανακοινωθεί οι βαθμολογίες των υπόλοιπων υποψηφίων πανελλαδικά και βιώνοντας επιπλέον συνθήκες πρωτόγνωρου καύσωνα. Πλέον είχαν χάσει την αυτοσυγκέντρωσή τους και την προσήλωση στο στόχο τους.
Οι τραυματικές εικόνες και συναισθήματα από το σεισμό, η βίαιη αναβολή των εξετάσεων, η παράταση της εξεταστικής περιόδου, οι καθημερινοί τους αγώνες και διαμαρτυρίες για τη διεκδίκηση των αυτονόητων ( ημερομηνίες επαναληπτικών εξετάσεων Ιούνιο, Ιούλιο αντί για Σεπτέμβριο,

 ώρα εξετάσεων πρωί αντί για μεσημέρι..κλπ ), τα διαφορετικά και δυσκολότερα θέματα, στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές της Λέσβου επέφεραν τη σωματική και ψυχολογική κόπωσή τους.
               
Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι έννοιες της ισονομίας και ισοπολιτείας έπαψαν δυστυχώς να ισχύουν για τους μαθητές της Λέσβου από τη στιγμή που έγινε ο μεγάλος σεισμός.
             
Γι αυτούς τους λόγους επιβάλλεται  η εφαρμογή του μέτρου της ποσόστωσης για τους μαθητές της Λέσβου,     
        
και  ζητάμε  το ποσοστό να ανέρχεται στο 2%  λαμβανομένου υπ’ όψιν                                                                                                  
                       
ότι ο πληθυσμός της Λέσβου είναι τριπλάσιος από αυτόν της Κεφαλονιάς
                       
και τετραπλάσιος από της Λευκάδας (περιοχές που έχει εφαρμοστεί το μέτρο ).

        Επισημαίνουμε και πάλι ότι δεν « υφαρπάζουν» καμιά θέση από συν υποψηφίους τους στην υπόλοιπη Ελλάδα.

         Ζητάμε στα πλαίσια της αρχής της ισότητας και επικαλούμενοι τις ιδιαίτερες ευαισθησίες σας, να ικανοποιηθεί   
   το δίκαιο αίτημά μας.

Συνημμένα :Έγγραφο  με αρ. πρωτ.9 / 26 Ιουν.2017  
                       Έγγραφο  με  αρ. πρωτ. 12 /  12 Ιουλ. 2017 


    

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας


Καρέκος Παναγιώτης
Καρίπης Παναγιώτης