Δραματική επιδείνωση των συνθηκών για τους αιτούντες άσυλο στη Λέσβο σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Δραματική επιδείνωση των συνθηκών για τους αιτούντες άσυλο στη Λέσβο σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα


Οι ιατρικές ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που φροντίζουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά που αιτούνται άσυλο στη Λέσβο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών περίθαλψης και προστασίας που παρέχεται στους ευάλωτους ανθρώπους.

Στη Λέσβο, όπως και σε πολλά σημεία στην Ελλάδα, η υγεία και η αξιοπρεπής διαβίωση των ευάλωτων ανθρώπων τίθενται σε κίνδυνο λόγω του σοβαρά ανεπαρκούς συστήματος αξιολόγησης της ευαλωτότητας και των πολιτικών που στοχεύουν στην επιστροφή όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων στην Τουρκία.

Οι πολιτικές της ΕΕ και της Ελλάδας εξακολουθούν να περιορίζουν την εξαιρετικά αναγκαία προστασία και περίθαλψη των ευάλωτων ανθρώπων στην Ελλάδα:

- Τον Μάιο του 2017, μια αλλαγή στις διαδικασίες προέβλεπε ότι οι ευάλωτοι άνθρωποι θα έπρεπε να παραμένουν στα νησιά μέχρι την πρώτη συνέντευξή τους για το άσυλο – αντί να μεταφέρονται άμεσα στην ηπειρωτική χώρα, όπως προβλεπόταν ως τότε.

- Τον Ιούνιο του 2017, η ΕΕ δήλωσε ότι συνεργαζόταν με το Υπουργείο Υγείας για να καθορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις περιπτώσεις ιατρικής ευαλωτότητας, ώστε να αναγνωρίζονται τα άτομα που εμπίπτουν στην διαδικασία της εξέτασης του παραδεκτού και να υποχρεώνονται να επιστρέψουν στην Τουρκία.

Ωστόσο, τα ιατρικά δεδομένα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα καταδεικνύουν με αδιαμφισβήτητο τρόπο το πραγματικό επίπεδο ευαλωτότητας του πληθυσμού που αιτείται ασύλου στη Λέσβο. Από τις ιατρικές συνεδρίες που πραγματοποιήσαν οι ομάδες της οργάνωσης από τον Ιανουάριο ως τα μέσα Ιουνίου του 2017 προκύπτει ότι:

- Το 80% των αξιολογήσεων των ασθενών ψυχικής υγείας πληρούσε τα κριτήρια σοβαρότητας ώστε να παραπεμφθεί για περίθαλψη στην οργάνωσή.

- Τα δύο τρίτα των ασθενών ψυχικής υγείας ανέφεραν ότι υπήρξαν θύματα βίας πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα και το ένα πέμπτο δήλωσε ότι έχει υποστεί βασανιστήρια.

- Περίπου οι μισές γυναίκες που προσήλθαν στην κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για γυναικολογική εξέταση είχαν υπάρξει θύματα σεξουαλικής βίας.

Όχι απλώς δεν παρατηρείται υπέρ του δέοντος αναγνώριση του καθεστώτος ευαλωτότητας, αλλά αντίθετα, οι ευάλωτοι άνθρωποι πέφτουν στα κενά της προβλεπόμενης διαδικασίας και δεν αναγνωρίζονται σωστά, με συνέπεια να μην τους παρέχεται επαρκής περίθαλψη:

- Το 70% των ανθρώπων που παραπέμφθηκαν στον κοινωνικό λειτουργό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ανήκαν στους εξαιρετικά ευάλωτους ασθενείς (θύματα βασανιστηρίων, σεξουαλικής βίας, κ.λπ.), τα οποία δεν είχαν αναγνωρισθεί ως τέτοιες περιπτώσεις.

- Λιγότερο από το 15% των ασθενών ψυχικής υγείας της οργάνωσης με σοβαρές παθήσεις έχουν αναγνωρισθεί ως ευάλωτα άτομα.

- Λιγότερο από το 30% των ασθενών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που είναι θύματα βασανιστηρίων είχαν αναγνωρισθεί ως ευάλωτα άτομα.

Καθώς ο αριθμός των ατόμων που φθάνουν στα νησιά σχεδόν τετραπλασιάστηκε από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2017 και καθώς η δυνατότητα των υπεύθυνων φορέων για την παροχή ιατρικής περίθαλψης και τον εντοπισμό των ευάλωτων ανθρώπων μειώθηκε κατά το ήμισυ, η κατάσταση για τα ευάλωτα άτομα στη Λέσβο πήγε από το κακό στο χειρότερο:

- Οι άνθρωποι που έφθασαν στο νησί στα μέσα Ιουνίου παρέμειναν για μέρες, σε σκιασμένο υπαίθριο χώρο και μέσα σε σκηνές, χωρίς κανένα διαχωρισμό μεταξύ ανδρών, γυναικών και παιδιών.
- Το σύστημα για την αξιολόγηση και τον εντοπισμό ευάλωτων ατόμων κατέρρευσε και οι άνθρωποι ήταν αδύνατο να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη για ημέρες ή και περισσότερο, παρά τη σοβαρή κατάσταση της υγείας τους.

Αυτή τη στιγμή διακυβεύεται η υγεία και η αξιοπρεπής διαβίωση χιλιάδων ευάλωτων ανδρών, γυναικών και παιδιών. Κατά συνέπεια, είναι καθοριστικής σημασίας:

- Να ενισχυθεί άμεσα το δυναμικό των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των φορέων παροχής προστασίας, ώστε να καλύψουν τις επείγουσες ανάγκες των ανθρώπων και να διατηρήσουν ταυτόχρονα κάποιο επίπεδο ευελιξίας, ώστε να προσαρμόζονται σε μελλοντικές διακυμάνσεις του πληθυσμού.

- Να ενισχυθεί η διαδικασία αναγνώρισης των ευάλωτων ατόμων με την περαιτέρω κατάρτιση του υπάρχοντος και την προσθήκη επιπλέον πεπειραμένου ανθρώπινου δυναμικού.

- Να αναπτυχθούν πολιτικές για την ενίσχυση και όχι για την αποδυνάμωση και υπονόμευση ζωτικής σημασίας μέτρων προστασίας για τους ευάλωτους ανθρώπους στην Ελλάδα.

- Να ενισχυθούν οι δυνατότητες θεραπείας και περίθαλψης για τα ευάλωτα άτομα στην ηπειρωτική χώρα.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης εδώ