Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ποιοτικών, σύγχρονων και πιστοποιημένων οργάνων στην Παιδική Χαρά στην Καλλιθέα Μυτιλήνης

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ποιοτικών, σύγχρονων και πιστοποιημένων οργάνων


Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ποιοτικών, σύγχρονων και πιστοποιημένων οργάνων στην Παιδική Χαρά, που βρίσκεται στην Καλλιθέας, στη Μυτιλήνη, δημιουργώντας έναν πόλο ξεκούρασης ψυχαγωγίας και αναψυχής τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς, μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Τα όργανα αγοράστηκαν και προσφέρθηκαν στο Δήμο Λέσβου από την Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Π.Ε.Α.

Η τοποθέτηση των οργάνων, καθώς και οι εργασίες ευπρεπισμού του χώρου, πραγματοποιήθηκαν  από την Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας του Πολίτη Δήμου Λέσβου, με την επίβλεψη της Μηχανικού του Δήμου, Μαρίας Σαρόγλου.

                                               
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β. Αιγαίου ΑΕ

Σινάνης Προκόπης