25.880€ για επισκευές & συντηρήσεις κτηρίων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λέσβου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  του Δήμου Λέσβου, με ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, πραγματοποίησε και εφέτος επισκευές και συντηρήσεις κτηρίων συνολικού προϋπολογισμού 25.880 ευρώ, στους εξής Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας:

Στον Παιδικό Σταθμό Αγιάσου πραγματοποιηθήκαν εργασίες ανακαίνισης (βαψίματα κ.λ.π.)

Στον Παιδικό Σταθμό Πέτρας έγιναν εργασίες περίφραξης αύλειου χώρου και προμήθεια εξοπλισμού.

Στον Παιδικό Σταθμό Πλωμαρίου έγιναν εργασίες τοποθέτησης τάπητα και οργάνων παιδικής χαράς.

Στον Παιδικό Σταθμό Παπάδου έγιναν εργασίες επισκευής ξύλινων κουφωμάτων.
Και στον Παιδικό Σταθμό Καλλονής επισκευή αύλειου τοίχου.

Η Πληρωμή όλων των ανωτέρω ποσών ολοκληρώθηκε από τον Οργανισμό μας εντός μηνός από την κατάθεση των τιμολογίων.

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, συνεχίζει σταθερά  την προσπάθεια αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών των Παιδικών και εφέτος, ευελπιστώντας μετά και την ένταξη σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα χρηματοδότησης της επισκευής των Παιδικών Σταθμών Πλωμαρίου, 1ου Παιδικού Μυτιλήνης και την αντικατάσταση του εξοπλισμού όλων των Παιδικών, να παρέχει όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες- και με τον τρόπο αυτό-, στον ευαίσθητο τομέα της προσχολικής ηλικίας.  Μια προσπάθεια η οποία βεβαίως και θα συνεχιστεί και την καινούργια σχολική χρονιά 2017-2018.


Η Πληρωμή όλων των ανωτέρω ποσών ολοκληρώθηκε από τον Οργανισμό μας εντός μηνός από την κατάθεση των τιμολογίων.